Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

APP “Dārzkopības institūts”
Juridiskā adrese: Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701

Tālruņi:

     28650011 (sekretariāts, grāmatvedība)
     29126471 (stādu tirdzniecība)
     29196201 (augļu un pārstrādes produktu tirdzniecība)
     26408655 (dārza, ceriņu parka, muzeja apmeklēšana,ceriņu svētki)
    
Fakss: 63781718

e-pasts: darzkopibas.instituts@llu.lv
(darbinieku e-pasti veidoti kā vards.uzvards@llu.lv)

web: www.darzkopibasinstituts.lv

Dārzkopības institūts sociālajos medijos:

Institūta rekvizīti:

Reģistrācijas Nr.: LV 90002127692
Norēķinu konts: LV62 TREL 9160 4930 0000 0
Valsts Kase, TRELLV22

 

Kā mūs atrast: