Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļa

Darbības mērķi un virzieni:

  • Dārzaugu ģenētisko resursu saglabāšanas, dokumentēšanas un izpētes koordinācija, ģenētisko resursu izpēte, pielietojot molekulāros marķierus, ģenētiskās daudzveidības novērtēšana.
  • Izveidot zinātnisko un teorētisko bāzi augļaugu iedzimtības mehānismu izpētei, selekcijas materiāla izpētei, izmantojot molekulārās ģenētikas metodes.
  • Izveidot teorētisko un metodisko bāzi molekulārās ģenētikas metožu ieviešanā selekcijā, izstrādāt un pielietot selekcijā saimnieciski nozīmīgu pazīmju noteikšanas metodiku.

Zinātniskais personāls:

   Gunārs Lācis, Ph.D., nodaļas vadītājs, vadošais pētnieks (ģenētika, augu molekulārā bioloģija)

   Līga Lepse, Dr. agr., vadošā pētniece (audu kultūras)

   Toms Bartulsons, M.biol., asistents (augu molekulārā bioloģija)

   Kristīne-Krista Lejniece, M. biol., asistente

Aktuālie projekti:

  • Valsts Pētījumu Programmas “AgroBioRes” 2. projekts “Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana” (2014 - 2017) (vad. I. Moročko-Bičevska).
  • LZP sadarbības projekts “Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai audzēšanai un pilnvērtīgai smiltsērkšķu izmantošanai” (2014.-2017.) (vad. D. Segliņa).
  • LZP grants “Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inequalis un Venturia pirina rasu un populāciju daudzveidības raksturojums” (2013.-2016.) (vad. G. Lācis).
  • ZM projekts Nr. 110314/S38 „Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” (vad. S.Strautiņa).

Sadarbība: