Pārlekt uz galveno saturu

Kultūraugu ģenētisko resursu saglabāšanas programma

DI
Projekta numurs
10.9.1-11/19/189
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

APP Dārzkopības institūtā (DI) tiek uzturēta un pētīta plašākā dārzaugu ģenētisko resursu kolekcija Latvijā. Kolekcijā 2018. gadā bija 1342 Latvijā selekcionētās šķirnes un atsevišķas formas ar īpašu, šķirnei līdzvērtīgu nozīmi; vietējās šķirnes, tautas selekcijas šķirnes, Latvijā ilgstoši kultivētas citu valstu izcelsmes šķirnes, kā arī Latvijā ievāktus kultūraugu savvaļas radinieku paraugus. Ģenētisko resursu paraugi tiek saglabāti atbilstoši drošas saglabāšanas metodikai, izpētes grupas paraugi (Latvijā izveidotās šķirnes, Latvijā izveidoti, izvērtēti kloni, līnijas ar vērtīgām kvantitatīvām vai kvalitatīvām īpašībām un vietējās tautas selekcijas šķirnes) ir dublēti. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu lauka kolekcijas pret iespējamiem zudumiem dažādu klimata apstākļu, slimību un kaitēkļu apdraudējuma ietekmē.

AĢR tiek saglabāti tikai ex situ (lauka) kolekcijās – dārzā. Katram kokaugu paraugam tiek saglabāti 2 eksemplāri, krūmogulājiem (t.sk. krūmcidonijām) un vīnogām 3 eksemplāri, potcelmiem, avenēm – 10 eksemplāri un zemenēm 30 eksemplāri. AĢR kolekcija tiek uzturēta atbilstoši to agrotehnoloģiskajām prasībām, taču vienmēr pastāv risks, ka meteoroloģisko apstākļu dēļ iespējami kolekciju vai atsevišķu paraugu bojājumi. Tāpēc, lai garantētu drošību, 1. grupas paraugi tiek dublēti – pamatkolekcijā un dublējošā rezerves kopijā.

DI ģenētisko resursu kolekcijas izvietotas trīs vietās:

- Augļaugu ģenētisko resursu pamatkolekcija - Dobelē, Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701;

- Augļaugu ģenētisko resursu dublējošā kolekcija un veģetatīvi pavairojamo dārzeņu ģenētisko resursu kolekcija - Pūrē, Abavas iela 2, Pūre, Tukuma novads, LV-3124;

- Augļaugu ģenētisko resursu kolekcija - z/s „Vīnkoki”, Cīravas pagasts, Aizputes novads, LV-3453.

Finansējuma apjoms
33361.62
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Published: 02/05/2019