Pārlekt uz galveno saturu

Dārzkopības bioloģisko pamatu pētījumi

Mērķis–ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas, sekmējot dārzkopības un ar to saistīto bioloģijas, ķīmijas, pārtikas zinātņu nozaru ilgtspējīgu attīstību, radot informatīvo bāzi pielietojamajiem pētījumiem.


 
Prioritāro pētījumu tēmas :

  • Jaunāko ģenētikas un biotehnoloģiju metožu ieviešana un izmantošana Latvijas dārzaugu izpētei un selekcijai;

  • Molekulāri ģenētiskie pētījumi par dārzaugu un abiotisko un biotisko stresa faktoru mijiedarbības mehānismiem, izturībai specifisko molekulāro marķieru izstrāde (ābeļu, bumbieru kraupis), dārzaugu patogēnu un saimniekaugu mijiedarbības ģenētisko un bioloģisko aspektu uzglabāšanas laikā izpēte (āboliem un bumbieriem);

  • Specifisku molekulāro marķieru izstrāde, adaptācija dārzaugiem un dažādu DNS marķieru izmantošana dārzaugu raksturošanai (pašnesaderības procesi kauleņkokiem, agrīnā dzimuma identifikācija smiltsērkšķiem);

  • Augļaugiem kaitīgo organismu virulences, mainības un ģenētiskās daudzveidības pētījumi kontekstā ar saimniekaugu (Venturia spp., Gnomonia spp., Pseudomonas syringae, Cecidophyopsis spp., BRV, RBDV);

  • Augļaugiem kaitīgo organismu bioloģijas un ekoloģijas izpēte (smiltsērkšķu kaitēkļi, Cecidophyopsis spp.);

  • Smiltsērkšķu vispārējās kalšanas cēloņu izpēte (patogēnās sēnes un baktērijas, vīrusi);

  • Augļkoku vēžu cēloņu izpēte un saistība ar puvju attīstību glabāšanas laikā (ābeles, bumbieres);

  • Ķīmisko analīžu metožu izstrāde un modificēšana jaunu savienojumu identificēšanai dārzaugos un to pā pārstrādes produktos.

 
Ņemot vērā pētnieciskā aprīkojuma pieejamību, zinātnieku kompetenci un resursus, dārzkopības zinātnes bioloģisko pamatu pētījumi tiks veikti sadarbībā ar LU (BF), LLU (LF, PTF, VMF), arī ar Daugavpils Universitāti, LAAPC, LVMZI „Silava”, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (BMC).
 


Iesaistītās Dārzkopības institūta nodaļas: