Pārlekt uz galveno saturu

Ģenētikas un selekcijas nodaļa

Darbības mērķi un virzieni:

 • Baltijas jūras reģiona agroklimatiskajiem apstākļiem adaptētu šķirņu selekcija, imūnu vai pret slimībām un kaitēkļiem augsti rezistentu šķirņu izveide prioritārajām augļaugu kultūrām (ābeles, avenes, krūmcidonijas, upenes).
 • Dārzaugu ģenētisko resursu saglabāšanas, dokumentēšanas un izpētes koordinācija, ģenētisko resursu izpēte, pielietojot molekulāros marķierus, ģenētiskās daudzveidības novērtēšana.
 • Dārzaugu ģenētisko resursu aprakstīšana, genotipēšana, daudzveidības analīze un izmantošana šķirņu klāsta daudzveidošanai un selekcijai.
 • Izveidot zinātnisko un teorētisko bāzi augļaugu iedzimtības mehānismu izpētei, selekcijas materiāla izpētei, izmantojot molekulārās ģenētikas metodes.
 • Izveidot teorētisko un metodisko bāzi molekulārās ģenētikas metožu ieviešanā selekcijā, izstrādāt un pielietot selekcijā saimnieciski nozīmīgu pazīmju noteikšanas metodiku.

Zinātniskais personāls:

 • Gunārs Lācis, Ph.D., nodaļas vadītājs, vadošais pētnieks (ģenētika, augu molekulārā bioloģija)
 • Laila Ikase, Dr. biol., vadošā pētniece (ābeļu selekcija, ābeļu un hibrīdplūmju un ģenētisko resursu izpēte)
 • Edīte Kaufmane, Dr. biol., vadošā pētniece (krūmcidoniju selekcija un ģenētisko resursu izpēte)
 • Toms Bartulsons, M. biol., asistents (augu molekulārā bioloģija)
 • Katrīna Kārkliņa, M. biol., asistente (bumbieru, krūmcidoniju un upeņu ģenētisko resursu izpēte)
 • Ineta Baka, M. agr., laborante (augu molekulārā bioloģija)
 • Ina Gocuļaka, laborante (ābeļu selekcija)

Aktuālie projekti:

Sadarbības partneri: