Pārlekt uz galveno saturu

Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa

Pārstrādes tehnoloģiju un bioķīmijas nodaļa izveidota 1997. gadā, tās pamatā ir darbs ar tradicionālām kultūrām (komercšķirņu un kreba tipa āboliem, bumbieriem, plūmēm, ķiršiem, zemenēm, jāņogām, upenēm, ērkšķogām un avenēm), kā arī zinātniski un ražotājiem nozīmīgi pētījumi tiek veikti arī ar mazāk izplatītām kultūrām (smiltsērkšķiem, krūmcidonijām, lielogu dzērvenēm) un savvaļas (t.sk. mežrozītēm, mellenēm, plūškoku) augļiem un ogām. Sākot ar 2016. gadu uzsākti pētījumi ar dārzeņu kultūrām. Pētījumi tiek veikti gan vietējo un starptautisko zinātnisko projektu ietvaros, gan sadarbībā ar ražotājiem, sniedzot iespēju iegūtos rezultātus izmantot praktiski.

Pārstrādes tehnoloģiju un bioķīmijas nodaļa nodrošina bakalauru, maģistru un doktoru darbu praktisku izstrādi Latvijas Universitātes Bioloģijas un Ķīmijas fakultāšu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un Pārtikas tehnoloģijas fakultāšu studentiem, kā arī zinātniski pētniecisko darbu izstrādi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem.

Darbības mērķis:

  - radīt jaunas zināšanas un produktus, izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas dārzkopības un pārtikas nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Darbības virzieni:

 • Šķirņu piemērotības pārbaude dažādiem pārstrādes veidiem un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrāde;
 • Tradicionālo, netradicionālo dārzaugu un to pārstrādes produktu ķīmiskā sastāva noteikšana;
 • Dārzaugu uzglabāšanas pētījumi (t.sk. kontrolētas atmosfēras apstākļos, pētījumi ar 1-MCP).

Personāls:

  Dalija Segliņa – nodaļas vadītāja

  Pawel Gornas

  Inta Krasnova

  Karina Juhņeviča-Radenkova

  Vitalijs Radenkovs

  Inga Mišina

  Elvita Bondarenko

  Elise Urvaka

  Danija Lazdiņa

  Georgijs Baškirovs

Aktīvie projekti: 

 • COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health" (EUROCAROTEN);
 • Interreg Latvija – Lietuva Programmas projekts “Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms" (Heritage Gardens, No. LLI-181) (2017 - 2019);
 • Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”  projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/201 "Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi" (2017-2020)
 • ERAF projekts Nr. KC-PI-2020/56 “Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai” (1. posms. 01.04.2020. – 30.09.2020.) (projekta vad. D. Segliņa).
 • LAD 16.2. aktivitātes projekts Nr.19-00-A01620-000098 «Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana» (2020.-2023.) (projekta vad. E. Kaufmane).
 • LAD 16.2. aktivitātes projekts Nr. 18-00-A01620-000046  “Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām" (2019.-2020.) (projekta vad. D. Segliņa).
 • ELF projekts Nr. 18-00-A01620-000025 “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai”(2018. – 2023.) (projekta vad. E. Rubauskis).
 • ELF projekts Nr. 19-00-A01612-000006 “Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei” (2020. – 2023.) (projekta vad. D. Segliņa).
 • ELF projekts Nr.19-00-A01612-000004 “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei” (2019.-2022.) (projekta vad. V. Radenkovs).
 • LAD 16.2. aktivitātes projekts Nr. l7-00-401620-000004 “Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā” 92018 – 2021.) (projekta vad. L. Lepse).
 • ERAF projekts No.1.1.1.2/VIAA/1/16/201, 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”, “Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi” (2018.-2021.) (projekta vad. V. Radenkovs).
 • COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health" (EUROCAROTEN)