Pārlekt uz galveno saturu

Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļa

Darbības mērķi un virzieni:

  • Zinātniskās un teorētiskās bāzes radīšana ekonomiski pamatotu, vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju izstrādei, veicot pētījumus par dārzaugiem kaitīgo organismu sastopamību un izplatību Latvijā, par to attīstības īpatnībām, daudzveidību, bioloģiju, ekoloģiju un mijiedarbību ar saimniekaugiem.
  • Teorētiskās un metodiskās bāzes radīšana atveseļota augļaugu stādāmā materiāla audzēšanas sistēmas izveidei Latvijā, veicot augļaugu pavairojamā materiāla testēšanu, atveseļošanu un etalonaugu kolekciju izveidi un uzturēšanu.
  • Augļaugiem kaitīgo organismu diagnostika.
  • Dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas raksturošana un uzturēšana.

Zinātniskais personāls:

   Inga Moročko-Bičevska, Ph.D., nodaļas vadītāja, vadošā pētniece (augu patoloģija, mikoloģija)

   Neda Zuļģe, M. biol., pētniece (virusoloģija, stādmateriāla atveseļošana)

   Olga Sokolova, M. lauks., pētniece (mikoloģija)

   Māris Jundzis, Bsc.ing., asistents (augu patoloģija, bakterioloģija)

   Kristīne Vēvere, B. lauks., laborante (augu patoloģija, stādmateriāla atveseļošana)

Aktuālie projekti:

  • Valsts Pētījumu Programmas “AgroBioRes” 2. projekts “Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana” (2014 - 2017) (vad. I. Moročko-Bičevska).
  • LZP sadarbības projekts “Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai audzēšanai un pilnvērtīgai smiltsērkšķu izmantošanai” (2014.-2017.) (vad. D. Segliņa). Apakšprojekts “Latvijā sastopamo SM slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzības sistēmas izveidei“ (vad. I. Moročko-Bičevska).
  • LZP grants “Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inequalis un Venturia pirina rasu un populāciju daudzveidības raksturojums” (2013.-2016.) (vad. G. Lācis).
  • Globāls pētnieku un zinātnisko institūciju tīkls “Monitoring of Venturia inaequalis virulence’s” un V. inaequalis rases diferencējošo genotipu kolekcijas izveide un rasu parādīšanās ilggadīgs monitorings. (2012. - beztermiņa) (vadība no Latvijas puses I. Moročko-Bičevska). http://www.vinquest.ch/monitoring/current_member.htm
  • ZM projekts Nr. 070515/S2S „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” (vad. S.Strautiņa).

Sadarbība: