Pārlekt uz galveno saturu

Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai

logo
Projekta numurs
lzp-2020/1-0179
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Silga Sviķe (Ventspils augstskola)

Iesaistītie darbinieki no 2021. gada: Olga Sokolova, Dmitrijs Konavko, Anna Kosinkina, Vija Bārdiņa un Zane Bārdiņa

Projekta mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu datubāzu sistēmu bioloģijas speciālās leksikas saglabāšanai, pētīšanai un lietišķai izmantošanai.

Projekta būtība: Vairāku gadsimtu laikā ir uzkrājusies leksika, kas saistīta ar dabu un dzīvajiem organismiem. Publicēto darbu apjoms ir pieaudzis ar katru desmitgadi, un ir grūti izsekot visam, kas ir publicēts. Tāpēc, lai zinātniskiem un lietišķiem mērķiem būtu iespējams izmantot līdz šim publicētos bioloģijas terminus, projekta laikā plānots izveidot daudzfunkcionālu datubāzu sistēmu bioloģijas speciālās leksikas saglabāšanai, pētīšanai un lietišķai izmantošanai. Projekta laikā būs izveidota datubāzu sistēma dažādām terminu uzkrāšanas un izmantošanas vajadzībām, kas ietvers arī statistikas un salīdzināšanas iespējas. Datubāzu sistēma plānota gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem lietotājiem, piedāvājot reģistrētiem lietotājiem iespēju veidot savas personīgās datubāzes, ar iespēju arī publiskot savus datus. Datubāzu sistēma būs veidota vairākos virzienos, atkarībā no dažādām terminu grupām un valodu atbilsmēm, bet prioritārā terminu grupa projekta laikā būs organismu un to izraisīto slimību nosaukumu datubāze, ar uzsvaru latviešu valodas leksikai. Projekta beigās jaunizveidotā daudzfunkcionālā datubāzu sistēma būs pieejama brīvpieejas režīmā visiem pasaules interesentiem.

Mērķauditorija: Zinātnieki, nozaru speciālisti, grāmatu un rakstu autori, dažādu valstu pārvaldes iestādes, tulkotāji, kā arī visi citi, kuriem ikdienas darbā var būt nepieciešams izmantot organismu nosaukumus, kā arī citu ar bioloģiju saistīto terminoloģiju. 

Novitāte: Projekta laikā plānotā daudzfunkcionālā datubāzu sistēma būs pirmā šāda veida datubāzu sistēma pasaulē, kas nodrošinās gan daudzvalodu iespējas, gan zinātnisko pusi — terminu un to definīciju (vai organismu taksonu nosaukumu) sasaisti ar ziņām par informācijas avotu. Tāpat terminologu un valodnieku vajadzībām pirmo reizi būs nodrošināta terminu lietojuma statistikas analīze, kā arī salīdzinošās iespējas. 

Plānotie rezultāti: Papildu projekta laikā izstrādātajai daudzfunkcionālajai datubāzu sistēmai, projekta laikā plānots sagatavot vienu recenzētu monogrāfiju, kā arī vairāk nekā 10 zinātniskos rakstus, tajā skaitā rakstus starptautiskos žurnālos, kas ir indeksēti SCOPUS un Web of Science datubāzē.

Ieguvums projektā iesaistītajam personālam: Projektā ir iesaistīti studenti un jaunie zinātnieki, kuriem projekta laikā būs iespēja gan gūt pieredzi praktiskā darbā (apkopojot informāciju, programmējot), gan piedalīties pilnībā jaunas paaudzes leksiskās informācijas datubāzes izveidē, kas nodrošinās arī iespēju pārskatīt un apstrādāt lielu daudzumu leksiskās informācijas, kas nepieciešams, lai valodniecības un terminoloģijas laukā varētu strādāt ar mūsdienīgām metodēm, sagatavojot jau augsta līmeņa zinātniskās publikācijas.

Projekta vadošā iestāde: Ventspils augstskola
Projektu finansē: Latvijas Zinātnes padome

logo

Finansējuma apjoms
300000.00 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Pielikums Izmērs
Projekta noslēgšanas preses relīze 574.5 KB
Statuss
Aktīvs
Pievienots 20/12/2020