Pārlekt uz galveno saturu

Videi draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas

Mērķis: izstrādāt vai adaptēt videi draudzīgas dārzaugu audzēšanas sistēmas, kas piemērotas Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un atbilst šķirņu bioloģiskajām īpatnībām.

 

Prioritāro pētījumu tēmas:

 • Ilgtspējīgu bioloģisko un integrēto ražošanas sistēmu, t.sk. bioloģisko slāpekļa saistīšanas, augšanas vidi uzlabojošo augu ieviešanas izpēte reģionā komerciāli nozīmīgiem dārzaugiem;

 • Reģionā nozīmīgāko dārzaugu ražošanas potenciāla izpēte, paaugstinot iespējamo ražošanas efektivitāti, t.sk. resursu ekonomiju un ilgtspējīgu izmantošanu;

 • Ražību ietekmējošo faktoru izpēte ābelēm, plūmēm, ķiršiem, zemenēm, rudens avenēm t.sk. izmantojot un paaugstinot augsnes, substrātu bioloģisko potenciālu, optimizējot barības elementu nodrošinājumu;

 • Selekcionēto un jaunintroducēto dārzaugu šķirņu, formu (potcelmu) piemērotības pārbaude vidi saudzējošām tehnoloģijām;

 • Risku mazinošu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde, izmantojot precīzās lauksaimniecības metodes;

 • Dārzaugu audzēšanas tehnoloģiju dažādošana sekmējot siltumnīcu gāzu emisiju mazināšanu Latvijas apstākļos. Procesu un sasniegto rezultātu ekonomiskā aspekta izpēte;

 • Stādmateriāla kvalitāti un pavairošanu ietekmējošo faktoru un to uzlabošanas iespēju izpēte,

 • Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde bioloģiskai un integrētai audzēšanai reģionā jaunām, perspektīvām dārzeņu sugām;

 • Lapu dārzeņu kvalitātes izpēte, veicinot bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzi augos mainīgas vides apstākļos;

 • Bioloģiskās un integrētās ražošanas sistēmās audzētu komerciāli nozīmīgu dārzaugu produkcijas kvalitātes un pārstrādes iespēju izvērtēšana;

 • Dažādās audzēšanas sistēmās audzētu ābolu un bumbieru produkcijas uzglabāšanas pētījumi.

 

Iesaistītās Dārzkopības institūta nodaļas: