Pārlekt uz galveno saturu

Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu

logo
Projekta numurs
SUREVEG
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Projekta mērķis: uzlabot produktivitāti, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglību, samazinot neorganisko mēslošanas līdzekļu un biopesticīdu lietošanu, un mazināt slodzi uz vidi un klimata izmaiņām intensīvā biologiskā dārzeņu audzēšanā.

Projekta uzdevumi:

  • Komunicēt ar SUREVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt projekta sanāksmes, lai varētu sekmīgi realizēt projektu.
  • Veidot literatūras apkopojumu par pamīšu sleju audzēšanas tehnoloģijas (strip cropping) ietekmi uz augsni, biotisko un abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem, un ietekmi uz ilgtspējību.
  • Veikt izmēģinājuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši projekta metodikai, kas izstrādāta sadarbībā ar konsorcija partneriem:
    • ierīkot lauka izmēģinājumus: galviņkāpostu un brokoļu pamīšu stādījumus ar dārza pupām un samtenēm salīdzinot ar dārzeņu vienlaidu stādījumu (kontrole), paralēli pārbaudot divu veidu augu izcelsmes augsnes uzlabotājus (digestāta un komposta) ietekmi salīdzinājumā ar kontroli (kūtsmēsli) uz kultūraugu ražību 2018. -2020. gados;
    • veikt kopšanas darbus, augsnes analīzes (N, P, K, organiskās vielas un pH izmaiņas augsnē atšķirīgos variantos), augu analīzes (nitrāti) un ražas uzskaiti izmēģinājumā atbilstoši konsorcija izstrādātajai metodikai.
  • Veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus konferencēs.
  • Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā sagatavot informāciju lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisko izmantošanu.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti 2018.gada decembrī.

Informācijas par projektu publicēšanas vieta: http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Finansējuma apjoms
41000 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 15/03/2018