Pārlekt uz galveno saturu

Līga Lepse

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni
  • Dārzeņu ģenētiskie resursi un audzēšanas tehnoloģiju izpēte.
  • Dārzaugu mikroklonālā pavairošana.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas

  • Lepse, L. Patentētā daba : 2014, Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.2 (2014, pavasaris), 48.-49.lpp.
  • Lepse, L. Jaunā krūmu diļļu šķirne "Kurland" : 2014.Saimnieks LV. - ISSN 1691-1598. - Nr.4 (2014, maijs), 54.lpp.
  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L., 2015. Jauna pieeja upeņu un ābeļu stādu atveseļošanā. AgroTops. - Nr.6 (2015), 72.-73.lpp.
  • Lepse L. Skābais, bet garšīgais rabarbers. Dārzs un Drava, Nr.6, 2007, 51-52 lpp.
  • Lepse L.  Kāda atšķirība starp “meristēmu” un “parastajiem” ogulāju stādiem, Saimnieks LV, 5, 2006, 85.
Dalība projektos
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā (ATLAS)
Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā
“Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai”.
Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā (GreenHort)
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG)
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
“Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG).
Safeguarding of potato onion (Allium cepa L. Aggregatum group) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe - Baltic region (SafeAlliDiv)
Viedā lauksaimniecība inovatīvai augu aizsardzībai dārzeņkopībā: mūsdienīgu metožu un tehnoloģiju izmantošana (SMARTPROTECT)
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu
Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Hypericum ģints augi kā perspektīvs jauns tokotrienolu un ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumu avots – no dekoratīvās kultūras līdz rūpnieciskai izmantošanai
Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai