Pārlekt uz galveno saturu

Līga Lepse

Struktūrvienība
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni
  • Dārzeņu ģenētiskie resursi un audzēšanas tehnoloģiju izpēte.
  • Dārzaugu mikroklonālā pavairošana.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas

  • Lepse, L. Patentētā daba : 2014, Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.2 (2014, pavasaris), 48.-49.lpp.
  • Lepse, L. Jaunā krūmu diļļu šķirne "Kurland" : 2014.Saimnieks LV. - ISSN 1691-1598. - Nr.4 (2014, maijs), 54.lpp.
  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L., 2015. Jauna pieeja upeņu un ābeļu stādu atveseļošanā. AgroTops. - Nr.6 (2015), 72.-73.lpp.
  • Lepse L. Skābais, bet garšīgais rabarbers. Dārzs un Drava, Nr.6, 2007, 51-52 lpp.
  • Lepse L.  Kāda atšķirība starp “meristēmu” un “parastajiem” ogulāju stādiem, Saimnieks LV, 5, 2006, 85.
Dalība projektos
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltserksku audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu
“Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG).
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās
Viedā lauksaimniecība inovatīvai augu aizsardzībai dārzeņkopībā: mūsdienīgu metožu un tehnoloģiju izmantošana (SMARTPROTECT)
Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā (ATLAS)
Safeguarding of potato onion (Allium cepa L. Aggregatum group) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe - Baltic region (SafeAlliDiv)
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei