Pārlekt uz galveno saturu

Līga Lepse

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni
  • Dārzeņu ģenētiskie resursi un audzēšanas tehnoloģiju izpēte.
  • Dārzaugu mikroklonālā pavairošana.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas

  • Lepse, L. Patentētā daba : 2014, Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.2 (2014, pavasaris), 48.-49.lpp.
  • Lepse, L. Jaunā krūmu diļļu šķirne "Kurland" : 2014.Saimnieks LV. - ISSN 1691-1598. - Nr.4 (2014, maijs), 54.lpp.
  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L., 2015. Jauna pieeja upeņu un ābeļu stādu atveseļošanā. AgroTops. - Nr.6 (2015), 72.-73.lpp.
  • Lepse L. Skābais, bet garšīgais rabarbers. Dārzs un Drava, Nr.6, 2007, 51-52 lpp.
  • Lepse L.  Kāda atšķirība starp “meristēmu” un “parastajiem” ogulāju stādiem, Saimnieks LV, 5, 2006, 85.
Dalība projektos
Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG)
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Safeguarding of potato onion (Allium cepa L. Aggregatum group) and garlic (Allium sativum L.) crop diversity in North Europe - Baltic region (SafeAlliDiv)
Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
“Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai”.
Ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā augsnes auglības celšanai un efektīvai resursu izmantošanai
Genus Hypericum as a new valuable source of tocotrienols and tocochromanol-related molecules – from ornamental crop to industrial applications
Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā (INTERACTIVE GARDENS)
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā (ATLAS)
Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā (GreenHort)
Viedā lauksaimniecība inovatīvai augu aizsardzībai dārzeņkopībā: mūsdienīgu metožu un tehnoloģiju izmantošana (SMARTPROTECT)
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai
“Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG).
Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu