Pārlekt uz galveno saturu

Līga Lepse

Struktūrvienība
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni
  • Dārzeņu ģenētiskie resursi un audzēšanas tehnoloģiju izpēte.
  • Dārzaugu mikroklonālā pavairošana.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas

  • Lepse, L. Patentētā daba : 2014, Vides Vēstis. - ISSN 1407-2939. - Nr.2 (2014, pavasaris), 48.-49.lpp.
  • Lepse, L. Jaunā krūmu diļļu šķirne "Kurland" : 2014.Saimnieks LV. - ISSN 1691-1598. - Nr.4 (2014, maijs), 54.lpp.
  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L., 2015. Jauna pieeja upeņu un ābeļu stādu atveseļošanā. AgroTops. - Nr.6 (2015), 72.-73.lpp.
  • Lepse L. Skābais, bet garšīgais rabarbers. Dārzs un Drava, Nr.6, 2007, 51-52 lpp.
  • Lepse L.  Kāda atšķirība starp “meristēmu” un “parastajiem” ogulāju stādiem, Saimnieks LV, 5, 2006, 85.