Pārlekt uz galveno saturu

Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG)

DI
Projekta numurs
18-100-INV18-5-0000­24
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Dārzkopības institūts 2019. gadā īsteno ERANET zinātnes projektu: “Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu” (SUREVEG).

 

Projekta mērķis: uzlabot produktivitāti, bioloģisko daudzveidību un augsnes auglību, samazinot neorganisko mēslošanas līdzekļu un biopesticīdu lietošanu, un mazināt slodzi uz vidi un klimata izmaiņām intensīvā bioloģiskā dārzeņu audzēšanā.

 

Projekta uzdevumi:

1. Komunicēt ar SUREVEG projekta vadītāju un konsorciju, apmeklēt projekta sanāksmes, lai varētu sekmīgi realizēt projektu.

2. Veidot literatūras apkopojumu par pamīšu sleju audzēšanas tehnoloģijas (strip cropping) ietekmi uz augsni, biotisko un abiotisko stresu mazināšanu kultūraugiem, un ietekmi uz ilgtspējību.

3.  Veikt izmēģinājuma plānošanu un uzskaiti atbilstoši projekta metodikai, kas izstrādāta sadarbībā ar konsorcija partneriem:

1) ierīkot lauka izmēģinājumus: galviņkāpostu pamīšu stādījumus ar dārza pupām salīdzinot ar vienlaidu              stādījumu (kontrole), paralēli pārbaudot divu veidu augu izcelsmes augsnes uzlabotājus (digestāta un                  komposta) ietekmi salīdzinājumā ar kontroli (kūtsmēsli) uz kultūraugu ražību;

2) veikt kopšanas darbus, augsnes analīzes (N, P, K, organiskās vielas un pH izmaiņas augsnē atšķirīgos                  variantos), noteikt augsnes aktivitāti visos variantos un veikt ražas uzskaiti izmēģinājumā atbilstoši                        konsorcija izstrādātajai metodikai.

4.  Veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus konferencēs.

5.  Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā sagatavot informāciju lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisko izmantošanu.

 

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti 2019.gada decembrī.

 

Informācijas par projektu publicēšanas vieta: http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

 

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

 

Informācija publicēta 2019. gada 3.janvārī

Finansējuma apjoms
16000 Euro
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Neaktīvs
Published: 03/01/2019