Pārlekt uz galveno saturu

Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās

DI
Projekta numurs
18-00-A00102-000024, LAD līguma Nr. LAD 240118/P11 (Lote Nr. 10)
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Demonstrējuma mērķis:

Praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešanu modernajās siltumnīcās - efektīva un ekonomiski izdevīga apgaismojuma modernizēšana siltumnīcās, ieviešot elektroniskās Na lampas.

Demonstrējuma uzdevumi:

  • Demonstrējuma laikā (visās apritēs 5 gadu periodā) salīdzināt šobrīd esošā elektromagnētisko lampu nodrošinātā apgaismojuma un jauno elektronisko lampu apgaismojuma ietekmi uz gurķu augu attīstību un ražību.
  • Reizi gadā organizēt lauka dienu, kurā iepazīstināt interesentus ar jauno lampu ietekmi uz gurķu ražību, attīstības gaitu un resursu izmantošanas efektivitāti.

Demonstrējumā iesaistītās saimniecības, organizācijas: SIA ”Mārupes siltumnīcas” (Mārupes nov.), biedrība „Latvijas Dārznieks”.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Logo

Finansējuma apjoms
75 000 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Aktīvs
Aktīvs
Publicēts: 14/03/2018