Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā

Logotips
Projekta numurs
9-00-A01620-000066
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Projekta mērķis: Izstrādāt un praktiski izmēģināt inovatīvu metodi smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā zaļmēslojuma audzēšanu un iestrādi rindstarpās.

Līdz šim augļaugu audzēšanā Latvijas apstākļos maz tiek izmantota zaļmēslojuma un kvalitatīva zālāja audzēšana rindstarpās. Populārākie un biežāk izmantotie mēslošanas veidi nozarē ir vai nu minerālmēslu vai kūtsmēslu izmantošana, vai audzēšana bez papildu mēslošanas. 
Īpaši aktuāla mēslojuma lietošana ir bioloģiskajās saimniecībās. 

Pētījuma laikā tiks praktiski pārbaudīta rindstarpu augāja ietekme uz smiltsērkšķu stādījumu ražību un izvērtēti produktīvākie zaļmēslojuma un daudzgadīgo zālāju varianti, kas dos ieskatu jaunās agrotehnikas izmantošanai, lai uzlabotu smiltsērkšķu produktivitāti. Jaunās metodes pielietošanai tiks noteikti rādītāji, kas pamatos rezultātu ietekmi uz ražības paaugstināšanu un ogu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī tiks noteiktas vēlamais rindstarpu augu sastāvs, kas pamatots ar augsnes sastāva analīzēm.

Izstrādātā metode tiks praktiski pārbaudīta esošajos smiltsērkšķu stādījumos saimniecībās, projekta rezultātā izstrādājot saimniecībām piemērotāko smiltsērkšķu agrotehniku, piemērotākos rindstarpu augu maisījumus un to kopšanas metodes.

Projekta vadošais partneris ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Rūjienas oga", pētījumus koordinē APP Dārzkopības institūts, bet pētījumus uz lauka veic septiņas smiltsērkšķu audzēšanas saimniecības Latvijā.

Finansējuma avots: Lauku atbalsta dienests, — programmas "Lauku attīstības programma (LAP), investīciju pasākumi 2014–2020" 16.2. pasākuma ietvaros

Finansējuma apjoms
101 641,36 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Aktīvs
Pievienots 04/08/2020