Pārlekt uz galveno saturu

Dzintra Dēķena

Struktūrvienība
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Amats
Pētniece
Grāds
M. agr.
Darbības virzieni
  • Kauleņkoku (ķiršu, plūmju, aprikozu, persiku) šķirņu pirmreizējā izvērtēšana.
  • Ķiršu, plūmju, aprikozu, vīnogu ģenētisko resursu saglabāšana.
  • Kauleņkoku potcelmu un potes- potcelmu mijiedarbības pētījumi.
  • Konsultācijas kauleņkoku audzēšanā un šķirņu izvēlē.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas:

  • Dēķena Dz., Kalniņa I., Lāce B. (2016) Eiropas atziņas augļu koku un ogulāju pētniecībā. Agrotops. 2, 64. – 65.
  • Dēķena Dz. (2015) Stepes ķirši iztur pat mīnus 40 ºC. Agrotops. 10, 72.
  • Dēķena Dz. (2015) Skābie: skaisti & garšīg. Dārza Pasaule. 7, 24. – 26.
  • Dēķena Dz. (2015) Plūmju un ķiršu kolekcija Pūrē Agrotops. 2, 67. – 69.
  • Dēķena Dz. (2013) Novērojumi kauleņkoku dārzos Kurzemes pusē. Agrotops. 12, 75 – 76.
Dalība projektos
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde
Dārzaugu selekcijas programma
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana
Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu vainagu veidošanas sistēmu
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā
Bioloģiski audzēto kultūraugu ražības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunus minerālorganiskos mēslošanas līdzekļus
Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā (INTERACTIVE GARDENS)
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads