Pārlekt uz galveno saturu

Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

Projekta numurs
19-00-A01620-000088
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Projekta partneri: LVMI "Silava" (vadošais partneris), SIA "Palus" (partneris)

Projekta mērķis: Veicot saldā ķirša (Cerasus avium Moench. Syn. Prunus avium L.) perspektīvāko klonu atlasi, izstrādāt klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkot izmēģinājumu stādījumus vietējo un ārzemju perspektīvāko koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos.

Darbības rezultāta sasniegšanai: pārbaudīs Latvijā izaudzētos vietējo ķiršu stādus (LVMI Silava - audu kultūrās pavairoti, DI - apsakņoti spraudeņi) un ievestos stādus, tos stādot iepriekš apsaimniekotā vai neapsaimniekotā lauksaimniecības zemē, veicot intensīvu (lauksaimnieciski) vai ekstensīvu apsaimniekošanu (mežsaimnieciski).

Aktivitātes:

  • 1.pakāpes saldā ķirša plantāciju mežu un stādījumu apsekošana un perspektīvāko klonu atlase Veģetatīvai pavairošanai piemēroto auga daļu ievākšana no perspektīvākajiem saldā ķirša kloniem;
  • spraudeņu apsakņošanas tehnoloģijas izstrāde un stādu izaudzēšana;
  • mikroklonālās pavairošanas metodes izstrāde - aprobācija saldā ķirša pavairošanai in vitro un stādu izaudzēšana;
  • saldā ķirša perspektīvo vietējās izcelsmes un citzemju klonu stādījumu ierīkošana, kopšana, koku ziemcietības un juvenilās ātraudzības izpēte;
  • pārskatu sagatavošana un publicitātes pasākumi.

Finansējuma apjoms: 93 000,00 EUR, no tā APP “Dārzkopības institūts” finansējums: 22565,00  EUR

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Lauku Atbalsta Dienesta tīmekļa vietnē

logo

Finansējuma apjoms
93 000,00 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Aktīvs
Pievienots 16/04/2020