Pārlekt uz galveno saturu

Daina Feldmane

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni

Saldo un skābo ķiršu pētījumi:

  • ģenētisko resursu izpēte un selekcijas materiāla izvērtēšana,
  • šķirņu, potcelmu un audzēšanas sistēmu pārbaude,
  • ziemcietības pētījumi.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās publikācijas:

Dalība projektos
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde
Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Latvijas apstākļiem piemērotu bumbieru, plūmju un/vai ķiršu šķirņu izdalīšana
Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte
Latvijā plašāk audzēto lauka dārzeņu mēslošanas optimizācija ilgtspējīgu tehnoloģiju nodrošināšanai
Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus
Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana