Pārlekt uz galveno saturu

Izstrādās rekomendācijas vēsturisko dārzu uzturēšanai Latvijā un Lietuvā

Heritage gardens

Kopš 2017. gada pavasara Dārzkopības institūts Dobelē kopīgi ar 5 partneriem sācis īstenot projektu "Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms” (Heritage  Gardens,  No.  LLI-181), kura ietvaros 2017. gadā jau ir apsekoti vēsturiskie dārzi Latvijā un sākta vēsturisko dārzu maršrutu izstrāde tūristiem. Lai apkopotu līdz šim projektā paveikto un diskutētu par turpmāko rīcību, 20. februārī notika projekta partneru no Latvijas un Lietuvas tikšanās.

Gan Latvijas, gan Lietuvas kolēģi ir noslēguši vēsturisku dārzu apsekojumus savās valstīs un apkopo iegūto informāciju. Tikšanās laikā tika diskutēts par dārzu atlases principiem tūrisma maršruta izstrādē un analizēti dažādu dārzu piemēri. Kā atklāja institūta zinātnieki, ļoti bieži dārzā ir atsevišķi unikāli koki, kas ir vērtība no augļkopības zinātnes viedokļa, bet tiem trūkst tūrisma vērtības, jo dārzs nav izveidots kā tūrisma produkts.

Zinātnieki un tūrisma asociāciju pārstāvji vienojās, ka maršruta izstrādē vērība tiks pievērsta citiem tūrisma objektiem, kas atrodas dārza tuvumā. Turklāt iekļaujot ne tikai interesantus augļu koku dārzus, bet arī garšaugus un puķes, kas arī varētu būt pievilcīgas tūristiem.

Dārzu apsekojuma laikā dārzu īpašnieki izrādījuši interesi iegūt apsekojuma rezultātus par savu dārzu, līdz ar to projekta partneri vienojās, ka sniegs rekomendācijas un dārza izvērtējumu katram īpašniekam, jo bieži vien viņus interesē arī dārza zinātniskā vērtība.

Turklāt Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele skaidroja, ka nepieciešams papildināt rekomendāciju sadaļu ar informāciju, kas varētu būt saistoša objektu īpašniekiem, lai viņi zinātu, kā uzturēt savu dārzu - praktiski padomi kopšanā, uzturēšanā, veco šķirņu saglabāšanā un sēklu ievākšanā, kas būs vērtīgs ieguvums ne tikai pašiem īpašniekiem, bet arī tūristiem, kuri apmeklēs dārzus.

Projekts „Tradicionālo augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu šķirņu un produktu atjaunošana: vēsturisko dārzu tūrisms” tiek īstenots Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu. Kopējais projekta budžets visiem iesaistītajiem projekta partneriem ir 830 733.23 eiro, no tā 706 123.23 eiro ERAF finansējums. Projektu īsteno 6 partneri - Lietuvas lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra Dārzkopības institūts, Dārzkopības institūts (Latvija), Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs”, Lietuvas lauku tūrisma asociācija, Kauņas rajona muzejs un Rundāles pils muzejs.

Divu gadu laikā plānots attīstīt jaunu tūrisma produktu – maršrutu. Lai to īstenotu, mūsdienu vajadzībām tiks adaptēti tradicionālie augu un dārzeņu pārstrādes produkti, kuru demonstrējumi bagātinās maršrutu un palīdzēs mazināt tūrisma sezonalitāti. Tāpat Latvijas un Lietuvas partneri izstrādās vēsturisko dārzu kā tūrisma objekta vadlīnijas, vēsturisko dārzu maršruta karti velo un autobraucējiem, informatīvās norādes un citus informatīvos materiālus. 

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

Šis  raksts  ir  sagatavots  ar  Eiropas  Savienības  finansiālo  atbalstu.  Par  tā  saturu  pilnībā  atbild Dārzkopības  institūts,  un  tas  nekādos  apstākļos  nav  uzskatāms  par  Eiropas  Savienības  oficiālo nostāju.

logo

 

Pievienots 23/02/2018