Pārlekt uz galveno saturu

Dārzkopības institūtā uzsāk jauna sadarbības projekta realizāciju

bilde

Attēla autors: No DI arhīva

Ar semināru par mākslīgā intelekta pielietošanu dažādu datu analīzē, attēlu atpazīšanas tehnoloģijām un datu strukturēšanu, Dārzkopības institūtā uzsāk jauna sadarbības projekta realizāciju.

2020. gada 28. janvārī institūtā norisinājās projekta Nr. lzp-2019/1-0094 “Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas” ietvaros organizēts seminārs ar mērķi veicināt zināšanu apmaiņu starp projekta partneriem, Dārzkopības institūta (DI) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) zinātniekiem.

Projekta grupas ietvarā RTA pārstāvji iepazīstināja ar datu analīzes un mašīnmācīšanās, kā arī attēlu atpazīšanas risinājumiem, kurus plānots izmantot projekta mērķu sasniegšanai.

Savukārt DI zinātnieki demonstrēja esošos datu piemērus par ābeļu / V.inaequalis un bumbieru / V.pyrina patosistēmām, kas iegūti vairāku iepriekšējo projektu gaitā, analizējot to struktūru, datu vērtību nozīmi, potenciālo pielietojumu. Savstarpējās diskusijās tika analizēti iespējamie datu sakārtošanas un analīzes risinājumi, saskaņotas tālākās darbības projekta darba plāna ieviešanā. 

attēls
Semināra otrā daļā norisinājās publisks zinātnisks seminārs, kurā bija iespēja piedalīties visiem institūta darbiniekiem. Projekta vadītājs G. Lācis iepazīstināja ar uzsāktā projekta mērķiem, uzdevumiem, darba plānu un sagaidāmajiem rezultātiem. Dārzkopības speciālisti tika iepazīstināti ar mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietojumiem un pētniecības perspektīvām lauksaimniecības zinātnēs, dažādu lietišķo pielietojumu izstrādnēs dārzkopībā. RTA zinātnieki I. Zarembo un S. Kodors klātesošos informēja par datu ontoloģiju veidošanu un pielietošanu, attēlu atpazīšanas tehnoloģijām, un to iespējamiem pielietojumiem augu slimību identifikācijā un novērtēšanā.

bilde

Vairāk informācijas par projektu var iegūt šajā saitē.

Projekta finansējumu nodrošina Latvijas Zinātnes padome.


Projekta logo

Pievienots 03/02/2020