Pārlekt uz galveno saturu

Edgars Rubauskis - viens no konkursa laureātiem, ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs

Edgars sanem ITERA balvu

Attēla autors: No DI arhīva

Sirsnīgi sveicam Dārzkopības institūta vadošo pētnieku Dr.agr. Edgaru Rubauski ar nozīmīgo apbalvojumu par darbu kopu “Zinātniski pētnieciskais darbs ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešanai augļkopībā”.

Apbalvojums

Darbu kopa „Zinātniski pētnieciskais darbs ilgtspējīgu un vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanā augļkopībā” ir savā ziņā apkopojums par līdz šim paveikto, sadarbībā Institūta kolēģiem, bez kuru ieguldījuma šis sasniegums nebūtu iespējams. Darbs tika sākts pieredzējušu kolēģu vadībā gan augļkopībā (Dr.agr. Māra Skrīvele), gan ūdenssaimniecībā – vairāk gan apūdeņošanā (Dr.ing. Vilnis Berlands). Liela nozīme bija arī Dr.agr. Ivara Dimzas padomiem un pieredzei t.sk. risinājumos, kas saistīti ar barības vielu nodrošinājumu augļaugiem, datu izvērtēšanu un analīzi.

Pētījumi ir saistīti  ar ilgtspējas nodrošināšanu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu dārzkopībā, efektīvi izmantojot esošos resursus, tai pašā laikā veicinot saudzīgu to izmantošanu. Kā dažus no risinājumiem var norādīt pilienveida apūdeņošanas / fertigācijas efektivitātes novērtēšanu, kas ir daļa no risku mazinošām tehnoloģijām, tāpat kā segumu sistēmas augļkokiem. Liela vērība veltīta dārzu sistēmām, kur viens no pamatelementiem ir šķirņu un potcelmu kombinācijas, kur akcents jaunākos pētījumos ir likts uz slimībizturīgām šķirnēm ābelēm.

Turpmākie pētījumi nenoliedzami saistāmi ar efektīvu resursu izmantošanu. Dārzu sistēmu izvērtēšana, t.sk. vainagu formu, dārzu blīvuma u.c. elementu pētījumiem, kas dotu iespēju daudz efektīvāk augļaugiem asimilēt saules enerģiju, ceļot produktivitāti un ražošanas efektivitāti. Šai kontekstā bez uzmanības nav atstājami augļaugu fizioloģiskie aspekti. Turpināmi pētījumi par augļaugu nodrošinājumu iespējām, t.sk. uzlabojot barības vielu nodrošinājumu, augsnē esošo resursu, augsnes īpašību izmantošanu, līdzdarbojoties pakalpojumaugiem dārzā u.t.l.. Neiztikt arī bez viedo tehnoloģiju ieviešanas dārzkopībā, kuru apguvei un izzināšanai būs jāvelta ne mazums laika. Būtiska loma arī turpmākajā darbā būs zināšanu pārnese nozarei un mijiedarbībai ar to, tādejādi ļoti cerot uz augļkopības attīstību Latvijā.

Līdz šim pētniecībā paveiktais atspoguļots publikācijās, kuras skatīt šajā saitē.

SIA „ITERA Latvija” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” konkurss nolēdzās 2021. gada decembrī. Balvas tiek piešķirtas ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs.

Pievienots 17/01/2022