Pārlekt uz galveno saturu

Projekta “Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai” vidusposma izvērtējums

Preses relizes fons

Attēla autors: No DI arhīva

Ventspils Augstskolas un Dārzkopības institūta pētnieki jau 18 mēnešus intensīvi darbojušies projektā “Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai”. Ir pienācis laiks atskatīties uz paveikto - apkopot jau izdarīto un vēl darāmo, kā arī sagatavot vidusposma izvērtējuma ziņojumu un sniegt informāciju sabiedrībai. 

Līdz projekta vidusposmam notikušas ap 200 projekta dalībnieku tiešsaistes sapulces. Turpinās darbs pie informācijas sistēmas organismu un bioloģijas terminu uzkrāšanai un pētniecībai pilnveides, un aktīvi tiek veikta datu ievade tajā. Tā kā projekta tēma ir specifiska un uzskatāma arī par sarežģītu gan terminoloģijas jautājumu aspektā, gan arī tehnoloģisko risinājumu meklēšanā, tad projektā iesaistītajiem pētniekiem regulāri jāmeklē dažādi risinājumi un kompromisi, lai īstenotu iecerēto. Projektā iesaistītie studenti, kas piedalās interaktīvās daudzfunkcionālās datubāzes pārvaldības sistēmas (IMDS) un mobilās lietotnes - botānikas terminu tulkojošās vārdnīcas izstrādē, jau ir ieguvuši labu pieredzi praktiskas informācijas sistēmas izstrādē un testēšanā, un darbā ar mobilo lietotņu programmēšanu.

Pašreiz datubāzē jau ir ievadīti 81624 organismu taksonu nosaukumi no 460 bibliogrāfiskajiem avotiem. Tiek apkopoti arī augu sugu nosaukumi tulkojošās botānikas terminu vārdnīcas modeļa papildināšanai, kā arī meklēti risinājumi noderīgas papildu informācijas pievienošanai šajā vārdnīcā, piemēram, izmantojot piktogrammas. 

Projektā līdz šim darbojušies arī Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes (VeA TSF) studenti zinātniskās prakses, kas ir profesionālās tulkošanas prakses daļa, laikā. Zinātniskajā praksē studenti veikuši vairākus uzdevumus, piemēram, datu ekscerpēšanu, augu aprakstu tulkošanu, interesantu izglītojošu uzdevumu sagatavošanu mobilajai lietotnei - botānikas terminu tulkojošajai vārdnīcai. Studentu iesaiste projekta uzdevumu veikšanā iecerēta arī turpmāk.

Par projekta tematiku ir izstrādāti, aizstāvēti un pozitīvi novērtēti divi bakalaura darbi - Lindas Ozolas-Ozoliņas darbs “Vides termins “purvs”: problēmas un risinājumi helonīmu tulkojumos latviešu un angļu valodā” (VeA TSF) un Kristera Rutka darbs “Botānisko vārdnīcu digitalizācija un datu integrācija IMDS sistēmā, izmantojot attēlu apstrādes algoritmus un mašīnmācīšanās algoritmus” (Ventspils Augstskolas Informāciju Tehnoloģijas fakultāte). 

Projektā veiktie uzdevumi un to pētījumu rezultāti ir prezentēti ar plakātiem un mutvārdu ziņojumos vairākās zinātniskajās konferencēs. Kopējais uzstāšanos skaits līdz projekta vidusposmam ir 7 ziņojumi dažādās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kurās referēts, piemēram, par terminoloģijas jautājumiem, interaktīvās daudzfunkcionālās datubāzes pārvaldības un informācijas sistēmas izstrādi, dažādiem mūsdienīgiem risinājumiem elektroniskajā leksikogrāfijā, vārdnīcu lietotāju paradumu un vārdnīcu lietošanas prasmju izpēti, kā arī speciālās literatūras digitalizēšanas iespējām. Projekta īstenošanas laikā līdz vidusposmam ir publicētas 9 zinātniskās publikācijas recenzējamos zinātniskajos žurnālos un konferenču materiālos, 7 no tām Scopus datubāzē indeksētos zinātnisko rakstu krājumos, kā arī 3 zinātniskās publikācijas ir iesniegtas publicēšanai un 2 zinātniskās publikācijas ir sagatavotas iesniegšanai zinātnisko publikāciju žurnālos.  

Projekta dalībnieki gatavojas un aicina pētniekus pieteikt referātus dalībai projektā organizētajā starptautiskajā starpdisciplinārajā zinātniskajā konferencē „Lingvistiskā daudzveidība, terminoloģija un statistika", kas norisināsies 2022. gada 3.–4. novembrī tiešsaistē (saite: https://www.virac.eu/ldts). Referātu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 31. jūlijs. 

Pētījuma finansētājs ir Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2020/1-0179 "Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai". Proj. Nr. lzp-2020/1-0179.

Kopa

Pievienots 22/07/2022