Pārlekt uz galveno saturu

Jauktie stādījumi zemenēm – pirmie secinājumi GREENHORT projektā

Zemenu_lauks

Attēla autors: No DI arhīva

Apkopoti divu gadu pētījumu rezultāti zemeņu jauktajos stādījumos, kas ierīkoti ERAF projekta "Eiropas zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā" (GreenHort, Nr.1.1.1.1/20/A/169) ietvaros un iegūti pirmie secinājumi. Izmēģinājumi ierīkoti trīs vietās: Dārzkopības institūta Pūres pētījumu centrā un divās bioloģiskajās saimniecībās – "LM Product" un "Atvases", kas atšķiras gan pēc ģeogrāfiskā novietojuma, gan augsnes apstākļiem. Līdz ar to arī iegūtie rezultāti starp audzēšanas vietām atšķiras.

Pirmajā zemeņu audzēšanas gadā kā blakusaugs katrā otrajā zemeņu rindstarpā tika audzēts inkarnāta āboliņš, bet otrajā gadā – kliņģerītes, zirņi vai ziemas ķiploki, bet pārējās rindstarpas bija mulčētas ar salmiem. Salīdzināšanai kā kontrole izmantota zemeņu audzēšanas tehnoloģija, kur visas rindstarpas mulčētas ar salmiem, katru gadu salmu mulču papildinot.

Pirmajā audzēšanas gadā Pūrē zemenēm labāka veģetatīvā attīstība, augstāka raža un labāka ogu kvalitāte bija kontroles variantā, kur zemenes bija audzētas tradicionāli, visās rindstarpās ieklājot salmu mulču. Iespējams āboliņš negatīvi ietekmēja zemenes tāpēc, ka samazināja zemenēm pieejamo mitrumu, jo ražošanas sezona bija karsta un sausa. 

Otrajā audzēšanas gadā stādījumā Pūrē visi vērtētie blakusaugi ne zemeņu ražību, ne augu attīstību un veselīgumu nebija būtiski ietekmējuši, bet zirņu un kliņģerīšu audzēšana rindstarpās bija samazinājusi nestandarta ogu īpatsvaru zemenēm. Saimniecībā "LM Product" variantos, kur rindstarpās audzēti zirņi vai kliņģerītes, zemenēm bija labāķa veģetatīvā attīstība un augstāka ražība, salīdzinot ar tradicionālo audzēšanu, taču šajos audzēšanas variantos bija vērojams lielāks nestandarta ogu īpatsvars. Saimniecībā "Atvases" vērtētie blakusaugi zemeņu augšanu un ražību nebija būtiski ietekmējuši. 
Pētījumi tiks turpināti 2023. gadā, izvērtējot vēl citus blakusaugus.

Vairāk par izmēģinājumu var uzzināt, noskatoties prezentāciju Zinātniski praktiskajā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2023".

Pievienots 24/04/2023