Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā raksturo Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidību Latvijā

LBTU

Attēla autors: No DI arhīva

14. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē (LBTU LPTF) promocijas darbu "Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā / Characterization of population diversity of Venturia inaequalis and Venturia pyrina in Latvia" aizstāvēja Olga Sokolova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8973-5972), iegūstot zinātnes doktora grādu (Ph.D.) lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir raksturot V. inaequalis un V. pyrina vietējo populāciju daudzveidību un noskaidrot V. inaequalis rasu sastāvu Latvijā.

Kā stāsta jaunā zinātniece O. Sokolova: "Ābeļu un bumbieru slimības ierosina gan sēnes, gan baktērijas, gan vīrusi. Ik gadu ekonomiski nozīmīgus zaudējumus ābeļu un bumbieru audzētājiem Latvijā un pasaulē rada ābeļu kraupis (ier. Venturia inaequalis) un bumbieru kraupis (ier. Venturia pyrina). Kraupja rezultātā ražas zudumi bioloģiskajā audzēšanas sistēmā var sasniegt 40–80%, un atsevišķos gadījumos, ja augu aizsardzības līdzekļi netiek izmantoti, ražas zudumi var sasniegt pat 100%. Izmaiņas agrotehnikā, jaunu šķirņu ieviešana, kā arī klimata pārmaiņas ietekmē V. inaequalis un V. pyrina populācijas, veidojas jaunas un agresīvākas rases, kas spēj pielāgoties mainīgajiem vides apstākļiem. Ābeļu kraupja ierosinātājam V. inaequalis ir zināmas 14 rases, bet bumbieru kraupja ierosinātājam V. pyrina piecas rases. Patogēni spēj pielāgoties un pārvarēt šķirņu rezistenci, kā arī tiem veidojas rezistence pret fungicīdiem. Patogēnu populāciju daudzveidības raksturošana un rasu sastāva noskaidrošana ļauj precīzāk prognozēt patogēnu agresivitāti un jaunu rasu veidošanos. Šīs zināšanas sniedz atbalstu selekcijas materiāla izvērtēšanā un jaunu rezistentu šķirņu ieviešanā dārzos."

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, promocijas darbā tika raksturota V. inaequalis un V. pyrina Latvijas populāciju daudzveidība, raksturota V. inaequalis izolātu virulence un noteikta ābeļu genotipu izturība in vitro apstākļos, raksturota V. pyrina izolātu virulence un noteikta bumbieru genotipu izturība in vitro apstākļos, kā arī noslēgumā tika noteikts V. inaequalis rasu sastāvs Latvijā, izmantojot rases diferencējošos Malus genotipus lauka apstākļos.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas: profesore, Dr.biol. Biruta Bankina (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7745-2804) un Ph. D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909)

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts un kopsavilkuma pilnais teksts būs pieejami bibliotēkas repozitorijā tikai universitātes (LBTU) tīklā.

Šis raksts ir pārupublicēts no LBTU mājaslapas

Pievienots 15/03/2024