Pārlekt uz galveno saturu

Neda Zuļģe

Struktūrvienība
Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļa
Amats
Pētniece
Grāds
M. biol.
Zinātniskās intereses un ekspertīze

Augu virusoloģija un vīrusu ierosināto slimību diagnostika; vīrusu evolūcija un ģenētiskā mainība.

Darbības virzieni
  • Augu vīrusu izpēte – izplatība un epidemioloģija, genotipēšana.
  • Vīrusu slimību diagnostikas un ierobežošanas metožu izstrāde.
  • Augu atveseļošanas metožu izstrāde.
Galvenie sasniegumi

Piecas galvenās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas un patenti:

  • Stalažs A., Pūpola N. (2015.) Pumpurērces upeņu un jāņogu stādījumos. Augļudārzu kaitēkļi un to ierobežošana. Lauksaimniecības žurnāla AgroTops bibliotēka 2015, 12–16;
  • Inga Moročko-Bičevska, Līga Lepse, Alina Gospodaryk, Neda Pūpola “Upeņu reversijas vīrusa eliminācijas paņēmiens ar ozonēšanu meristēmu kultūrās”, LR Patents Nr. 14834 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 11/2014: 1652).
  • Kāle A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. (2008.) Nozīmīgākās ābeļu un bumbieru vīrusslimības — pasaulē un Latvijā. AgroTops (7), 32–34.
Dalība projektos
"Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 5. posma īstenošana
Dārzaugu selekcijas programma
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana
“Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 6.posma realizācija
Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai
Ērkšķogu dzīslu bālēšanas vīrusa (GVBaV) un upeņu reversijas vīrusa (BRV) jaunu potenciālo vektoru izpēte Ribes ģints augiem
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
"Augļaugu  selekcijas materiāla novērtēšana integrēto  un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads
Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana