Pārlekt uz galveno saturu

Neda Zuļģe

Struktūrvienība
Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļa
Amats
Pētniece
Grāds
M. biol.
Zinātniskās intereses un ekspertīze

Augu virusoloģija un vīrusu ierosināto slimību diagnostika; vīrusu evolūcija un ģenētiskā mainība.

Darbības virzieni
  • Augu vīrusu izpēte – izplatība un epidemioloģija, genotipēšana.
  • Vīrusu slimību diagnostikas un ierobežošanas metožu izstrāde.
  • Augu atveseļošanas metožu izstrāde.
Galvenie sasniegumi

Piecas galvenās publikācijas:

Nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas un patenti:

  • Stalažs A., Pūpola N. (2015.) Pumpurērces upeņu un jāņogu stādījumos. Augļudārzu kaitēkļi un to ierobežošana. Lauksaimniecības žurnāla AgroTops bibliotēka 2015, 12–16;
  • Inga Moročko-Bičevska, Līga Lepse, Alina Gospodaryk, Neda Pūpola “Upeņu reversijas vīrusa eliminācijas paņēmiens ar ozonēšanu meristēmu kultūrās”, LR Patents Nr. 14834 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 11/2014: 1652).
  • Kāle A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. (2008.) Nozīmīgākās ābeļu un bumbieru vīrusslimības — pasaulē un Latvijā. AgroTops (7), 32–34.