Pārlekt uz galveno saturu

Inga Moročko-Bičevska

Struktūrvienība
Augu patoloģijas un entomoloģijas nodaļa
Zinātniskā padome
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Ph.D.
Zinātniskās intereses un ekspertīze

Mikoloģija; augu patoloģija; augiem patogēno sēņu bioloģija, daudzveidība un filoģenēze; augu un patogēno sēņu savstarpējā mijiedarbība.

Darbības virzieni
  • Pētījumu koordinācija un vadība augu patoloģijā.
  • Augļaugu slimību un to ierosinātāju izpēte.
  • Augiem patogēno sēņu un baktēriju diagnostika.
  • Etalonaugu un pirmsbāzes materiāla testēšanas un audzēšanas sistēmas izveide.
Galvenie sasniegumi

Piecas nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Piecas nozīmīgākās populārzinātniskās publikācijas un patenti:

  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L. (2015) Metodes augļaugu stādmateriāla atveseļošanai un ģenētisko izmaiņu noteikšanai pēc pavairošanas audu kultūrās. Agrotops.
  • Inga Moročko-Bičevska, Līga Lepse, Alina Gospodaryk, Neda Pūpola “Upeņu reversijas vīrusa eliminācijas paņēmiens ar ozonēšanu meristēmu kultūrās”, LR Patents Nr. 14834 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 11/2014: 1652).
  • Gunārs Lācis, Inga Moročko-Bičevska, Irita Kota-Dombrovska, Līga Lepse, Ineta Samsone “Ābeļu un bumbieru somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas paņēmiens”, LR Patents Nr. 14835 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 8/2014: 1125).
  • Andris Zeltiņš,  Ina Baļķe, Jeļena Šaripo, Inga Moročko-Bičevska, Dace Skrastiņa “Upeņu reversijas vīrusa antigēnu iegūšana” (Nr.P-13-207) Iesniedzējs: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
  • Moročko–Bičevska I. (2008) Jauna zemeņu slimība - sakņu un stublāju pamatnes puve. Agrotops 5 (129): 36- 37.