Pārlekt uz galveno saturu

Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā

DI logotips
Projekta numurs
LZP-2022/1-0395
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā ir starpdisciplinārs pētījums, kas aptver kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas urbānajā dārzkopībā, piemērotāko augsnes substrātu izpēti, pārtikas un vides kvalitātes aspektus, kā arī skar ar ilgtspējīgas pilsētvides kvalitāti un ar pārtikas pašnodrošinājumu saistītos jautājumus.

Projekts aptver lauksaimniecības un vides zinātnes aktuālās problēmas atbilstoši ES Zaļajam kursam.

Projekta galvenās aktivitātes ietver urbānās dārzkopības konceptuālo pieeju un agroekoloģisko ietekmju novērtēšanu, urbāno dārzu izmēģinājumu ierīkošanu un uzturēšanu, izaudzētās produkcijas ražas un kvalitātes novērtējumu, kā arī zināšanu pārneses pasākumus. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, uz Agroresursu un ekonomikas institūtam piederošās ēkas terases Rīgā urbānā vidē tiks izveidots urbānais dārzs, kur norobežotā substrātā un kontrolētos apstākļos tiks audzēti dārzeņi. Paralēli šie paši dārzeņi līdzīgo apstākļos tiks audzēti arī lauku teritorijā – Dārzkopības institūta Pūres pētījumu centrā, kas sniegs iespēju spriest par agroekoloģisko apstākļu un urbānās vides ietekmi uz dārzeņu kvalitāti un produkcijas apjomu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izpētītas urbānajai dārzkopībai optimālākās tehnoloģijas un radītas jaunas zināšanas urbānajā dārzkopībā.

Finansējuma apjoms
299925,00 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Aktīvs
Pievienots 22/02/2023