Pārlekt uz galveno saturu

Inta Krasnova

Struktūrvienība
Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa
Amats
Pētniece
Grāds
Dr. sc. ing.
Darbības virzieni
 • Jaunu augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produktu izstrāde un ražošanas tehnoloģiju pilnveidošana. Darbs ar uzņēmējiem par jaunu produktu izstrādi (pārstrādes produktu receptūru, tehnoloģiju izstrāde un uzturvērtības novērtēšana).
 • Dārzaugu un to pārstrādes produktu bioķīmiskā sastāva izvērtēšana. Bioķīmiskā sastāva noteikšanas metožu izstrāde un validācija.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Populārzinātniskās publikācijas:

 • Segliņa D., Krasnova I., Blūzmane K. (2015) Dārza zemeņu lapas tējai. // Agrotops, Nr.7, 74. lpp. http://www.la.lv/izdevumi/at/2015/07/01/ 
 • Krasnova I., Segliņa D. (2012) Svaigu augļu salātu ražošanas iespējas. Agro tops, Nr. 11, 72.-74. lpp.

Dalība projektos pēdējos 5 gados:

 • LAD 16.1. projekts “Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai, No. 18-00-A01620-000025 (2018 - 2023)
 • LAD 16.1. projekts “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei”, Nr. 19-00-A01612-000004 (2019-2022)
 • LAD 16.2. projekts “Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā”, No. I7-00-401620-000004 (2018 - 2021)
 • LAD 16.2. projekts “Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām", Nr. 18-00-A01620-000046 (2019-2020)
 • ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/094 Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas (2017.-2020.)
 • Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība  augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (Advancement of nontechnological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Interereg Baltic Sea Region countries, InnoFruit), (2016 - 2019)ERA-Net SUSFOOD projekts “Sustainable plant ingredients for healthier meat products - proof of concepts” (SUSMEATPRO). (2015-2018) 
 • Valsts Pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes). Nr. 10-4/VPP-7/3, Projekts Nr.2.  Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (2014.-2017).
 • LZP sadarbības projekts Nr. 672/2014 „Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” (2014.-2017.)
 • Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība  augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (Advancement of nontechnological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Interereg Baltic Sea Region countries, InnoFruit), (2016 - 2019)
 • Valsts Pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes). Nr. 10-4/VPP-7/3, Projekts Nr.2.  Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (2014.-2017)
 • Valsts Pētījumu Programmas "Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas" (NatRes) Projekts Nr.2 „Ābolu kvalitātes paaugstināšanas, saglabāšanas un pārstrādes iespēju risinājumi" (2010.-2013.)
 • ERAF projekts "Smiltsērkšķu veģetatīvo daļu izmantošana profilaktisku produktu ar augstu antioksidatīvo iedarbību", Nr.2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/159 (2010-2012)
Publikācijas
Dalība projektos
Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana
Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai
Agroekoloģisko apstākļu ietekme uz dārzeņu kvalitāti urbānajā dārzkopībā
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (AUGĻI)
“Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām"
Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu vainagu veidošanas sistēmu
"Augļaugu  selekcijas materiāla novērtēšana integrēto  un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei
Zināšanās balstīta Baltijas sidra ražošana un zīmola izveide MVU izaugsmei un konkurētspējai (Baltijas sidrs)