Pārlekt uz galveno saturu

Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem

kirsi
Projekta numurs
18-00-A01620-000016
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Projekta mērķis: noteikt barības vielu vajadzību ķiršiem un pilnveidot to nodrošinājumu ar dažādiem mēslošanas līdzekļiem un paņēmieniem.

Projekta uzdevumi:

  1. Noteikt barības vielu iznesi ķiršiem, audzējot tos uz dažādiem potcelmiem.
  2. Izvērtēt mēslošanas tehnoloģijas ķiršu audzēšanai augsnēs ar zemu augiem pieejamā fosfora un kālija saturu.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti projekta beigu posmā.
Informācijas par projektu publicēšanas vieta: http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

Projekta partneri: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, ZS “Vārkļi”, ZS “Tauriņi”, ZS “Kalna Rūdupes”, ZS “Pļavnieki”

Finansējuma apjoms
35771.20 Euro
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 14/02/2019