Pārlekt uz galveno saturu

Divdīgļlapju dzimtu augi un zaļās tehnoloģijas kā perspektīva alternatīva pieeja tokotrienolu pieejamības uzlabošanai no nekonvencionāliem avotiem

logo
Projekta numurs
lzp-2020/1-0422
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Iesaistītie darbinieki

Gerogijs Baškirovs, Danija Lazdiņa, Jekaterina Bujaka

Zināšanas par tokotrienoliem, tocodienoliem, tocomonoenoliem un citiem retiem ar tokohromanolu saistītiem savienojumiem joprojām ir ļoti ierobežotas, ņemot vērā vairākas problēmas, ar kurām jāsastopas analītiskajā ķīmijā, piemēram, atdalīšanas izšķirtspēja, standartu cena/neesamība un zema analītiskā koncentrācija augu materiālā. Nākamais izaicinājums - gandrīz nav zināšanu par brīvajiem, un saistītajiem tokohromanoliem augu materiālā un to neskaidrajām bioloģiskajām funkcijām, kam varētu būt liela nozīme zinātnes, lauksaimniecības un medicīnas jomā. Iespējams, ka taksonomiskā pieeja un divdīgļlapu augu dzimta var piedāvāt alternatīvu risinājumu kā tokotrienola dabīgie avoti. Turklāt arvien lielāku nozīmi pasaulē gūst “zaļo” (videi draudzīgāku) paņēmienu vēlamība, lai samazinātu zinātnes un ražošanas nozaru ietekmi uz vidi un veselību, ieskaitot ieguves un testēšanas procedūras. 

Projekta mērķis: piedāvāt alternatīvus tokotrienolu avotus no divdīgļlapu augu dzimtām, izmantojot taksonomijas pieeju un zaļās tehnoloģijas, sākot no ekstrakcijas un beidzot ar identificēšanu.

Projekta uzdevumi: 

  1. videi draudzīgāku un vienkāršāku - "zaļo" metožu izstrāde tokohromanolu noteikšanai, izmantojot vispārpieņemtās <400 bar HPLC un modernās SFC sistēmas; 
  2. brīvo un saistīto tokohromanolu formu noteikšana paraugos; 
  3. alternatīvu tokotrienolu un citu dabā reti sastopamu prenilipīdu avotu noteikšana; 
  4. tokotrienoliem bagātu ekstraktu un eļļu pagatavošana, izmantojot zaļās tehnoloģijas; 
  5. potenciāli kaitīgo savienojumu analīze iegūto ekstraktu un ar tokotrienoliem bagātu eļļu kvalitātes nodrošināšanai, ievērojot tehnoloģisko principu "drošs, zaļš, dabiska un augsta kvalitāte".

logo

Finansējuma apjoms
298 449.00 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Pievienots 05/01/2021