Pārlekt uz galveno saturu

Dalija Segliņa

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. sc. ing.
Darbības virzieni
 • Augļaugu šķirņu piemērotības izpēte dažādiem pārstrādes veidiem
 • Jaunu produktu  un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde
 • Dārzaugu pārstrādes blakusproduktu (spiedpalieku, lapu, dzinumu u.c.) izmantošanas iespējas inovatīvu produktu izstrādei
Galvenie sasniegumi

5 nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:

Dalība projektos (pēdējo 3 gadu laikā):

 • LAD 16.1. projekts “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei”, Nr. 19-00-A01612-000004 (2019-2022)
 • LAD 16.2. projekts “Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā”, No. I7-00-401620-000004 (2018 - 2021)
 • LAD 16.2. projekts “Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām", Nr. 18-00-A01620-000046 (2019-2020)
 • ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/094 Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas (2017.-2020.)
 • Revival of old traditional fruit, vegetable and ornamental plants and their products: Heritage Gardens Tour (Heritage Gardens). Interreg Baltic Sea Region program (2017 – 2019)
 • COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health" (EUROCAROTEN)  (2016 - 2020)
 • Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība  augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (Advancement of nontechnological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Interereg Baltic Sea Region countries, InnoFruit), (2016 - 2019)
 • ERA-Net SUSFOOD projekts “Sustainable plant ingredients for healthier meat products - proof of concepts” (SUSMEATPRO). (2015-2018) 
 • Valsts Pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” (AgroBioRes). Nr. 10-4/VPP-7/3, Projekts Nr.2.  Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (2014.-2017).
 • LZP sadarbības projekts Nr. 672/2014 „Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai” (2014.-2017.)Dalība projektos (pēdējo 5 gadu laikā)
 • Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība  augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (Advancement of nontechnological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Interereg Baltic Sea Region countries, InnoFruit), (2016 - 2019)
 • COST akcija Nr. CA15136 “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health" (EUROCAROTEN)  (2016 - 2020)
 • LZP Pētnieciskās sadarbības projekts Nr. 672/2014, "Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai" ( (2014-2017)
Dalība projektos
Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana
Dārzaugu selekcijas programma
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (AUGĻI)
INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības SEktoriem (INTERESE)
“Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām"
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas
Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
Divdīgļlapju dzimtu augi un zaļās tehnoloģijas kā perspektīva alternatīva pieeja tokotrienolu pieejamības uzlabošanai no nekonvencionāliem avotiem
Hypericum ģints augi kā perspektīvs jauns tokotrienolu un ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumu avots – no dekoratīvās kultūras līdz rūpnieciskai izmantošanai
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi
"Augļaugu  selekcijas materiāla novērtēšana integrēto  un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā (INTERACTIVE GARDENS)
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads