Pārlekt uz galveno saturu

Dalija Segliņa

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Pārstrādes un bioķīmijas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. sc. ing.
Darbības virzieni
 • Augļaugu šķirņu piemērotības izpēte dažādiem pārstrādes veidiem
 • Jaunu produktu un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde
 • Dārzaugu pārstrādes blakusproduktu (spiedpalieku, lapu, dzinumu u.c.) izmantošanas iespējas inovatīvu produktu izstrādei
Galvenie sasniegumi

5 nozīmīgākās zinātniskās publikācijas

 1. Juhnevica-Radenkova, K.; Krasnova, I.; Seglina, D.; Kaufmane, E.; Gravite, I.; Valdovska, A.; Radenkovs, V. Biochemical Profile and Antioxidant Activity of Dried Fruit Produced from Apricot Cultivars Grown in Latvia. Horticulturae 2024, 10, 205. https://doi.org/10.3390/horticulturae10030205 
 2. Górnaś, P., Lazdiņa, D., Mišina, I., Sipeniece, E., Segliņa, D. (2024). Cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton) seeds: An exceptional source of tocotrienols. Scientia Horticulturae, 331, 113107, https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113107
 3. Mišina, I., Sipeniece, E., Grygier, A., Qian, Y., Rudzińska, M., Kaufmane, E., Segliņa, D., Siger, A., Górnaś, P. (2022) Profiling of the lipophilic components of seed oils recovered from twelve Japanese quince (Chaenomeles japonica) genotypes. Natural Product Research, 36, 474–478. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2020.1782407
 4. Segliņa, D., Krasnova, I., Grygier, A., Radziejewska-Kubzdela, E. Rudzińska, M., Górnaś, P. (2021) Unique bioactive molecule composition of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) oils obtained from the peel, pulp, and seeds via physical “solvent-free” approaches. Journal of the American Oil Chemists' Society, 98(10), pp. 1009–1020. https://doi.org/10.1002/aocs.12524
 5. Górnaś, P., Siger, A., Rudzińska, M., Grygier, A., Marszałkiewicz, S., Ying, Q., Sobieszczańska, N., Segliņa, D. (2019). Impact of the Extraction Technique and Genotype on the Oil Yield and Composition of Lipophilic Compounds in the Oil Recovered from Japanese Quince (Chaenomeles japonica) Seeds. European Journal of Lipid Science and Technology, 121, 1800262. DOI: 10.1002/ejlt.201800262

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ejlt.201800262

 

Dalība projektos (pēdējo 3 gadu laikā)

 1. LZP -2021/1-0651Hypericum ģints augi kā perspektīvs jauns tokotrienolu un ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumu avots – no dekoratīvās kultūras līdz rūpnieciskai izmantošanai” (2022.-2024.) (projekta vadītāja)
 2. INTERREG Baltic See Region programme 2021-2027: Project No. C036, Integrated system for interactive public garden development in Baltic Sea Region (Interactive Gardens) (2023-2026) (izpildītāja).
 3. National Research program “Horticultural crop breeding program”: 10.9.1-11/24/1543-e (2024) (izpildītāja).
 4. Iceland Liechtenstein Norway project: EEA-RESEARCH-170-RC, INnovative TEchnologies for REcovery of valuable compounds from agri-food and seafood side STreams for food applications (INTEREST) (2023-2024) (projekta menedžere);
 5. LZP-2020/1-0422 “Dicotyledonous plant families and green tools as a promising alternative approach to increase the accessibility of tocotrienols from unconventional sources” (2021.-2023.) (aktivitātes vadītāja)
 6. LAD 16.1. projekts “Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei”, Nr. 19-00-A01612-000004 (2019-2022)
 7. LAD 16.2. projekts “Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā”, No. I7-00-401620-000004 (2018 - 2021)
Dalība projektos
Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana
Dārzaugu selekcijas programma
Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (AUGĻI)
“Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām"
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas
Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai
Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā
INovatīvas TEhnoloģijas blakusproduktu vērtīgu savienojumu REalizācijai pārtikā no lauksaimniecības un zivsaimniecības SEktoriem (INTERESE)
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads
Divdīgļlapju dzimtu augi un zaļās tehnoloģijas kā perspektīva alternatīva pieeja tokotrienolu pieejamības uzlabošanai no nekonvencionāliem avotiem
Genus Hypericum as a new valuable source of tocotrienols and tocochromanol-related molecules – from ornamental crop to industrial applications
Jaunu sinbiotisku pārtikas produktu izstrāde, izmantojot augu valsts blakusproduktu enzimātisko hidrolīzi
"Augļaugu  selekcijas materiāla novērtēšana integrēto  un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā (INTERACTIVE GARDENS)
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei
Zināšanās balstīta Baltijas sidra ražošana un zīmola izveide MVU izaugsmei un konkurētspējai (Baltijas sidrs)