Pārlekt uz galveno saturu

Viedā lauksaimniecība inovatīvai augu aizsardzībai dārzeņkopībā: mūsdienīgu metožu un tehnoloģiju izmantošana (SMARTPROTECT)

Logotips
Projekta numurs
862563
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Mērķis: stimulēt zināšanu plūsmu starp Eiropas reģioniem un stimulēt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu IAA dārzeņu audzēšanā, integrējot precīzo lauksaimniecību un datu analīzi.

Anotācija:
SMARTPROTECT ir tematiskais tīklojums, kas fokusēts uz starpreģionālu zināšanu apmaiņu par viedajām tehnoloģijām integrētajā augu aizsardzībā (IAA) zemniekiem un konsultantiem. Tā mērķis ir stimulēt zināšanu plūsmu starp Eiropas reģioniem un stimulēt inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu IAA dārzeņu audzēšanā, integrējot precīzo lauksaimniecību un datu analīzi. Kā projekta iznākums ir plānots palielināta IAA metožu lietošana, izmantojot viedās, modernās tehnoloģijas, ņemot vērā konkrētā reģiona vajadzības. IAA metožu pielietojuma palielināšana ir nepieciešama, ņemot vērā Eiropas politiku ilgtspējas un ekonomiskās efektivitātes virzienā. Projekta ietvaros plānots izveidot datubāzi, kurā tiks apvienotas esošās un jaunās IAA tehnoloģijas, kas balstītas uz viedajām tehnoloģijām. Tādējādi nodrošinot zemniekiem pieeju jaunāko tehnoloģisko risinājumu apkopojumam gan lauka dārzeņiem, gan segtajās platībās audzējamiem dārzeņiem. Projekta dalīborganizācijas izvērtēs un ieteiks labākos tehnoloģisko risinājumus, ņemot vērā sociāli-ekonomiskos un normatīvos apstākļus katrā valstī.  Šī informācija tiks izplatīta semināros, lauka dienās un publikācijās, kā arī starptautiskos semināros, iesaistot nacionālos un starptautiskos konsultantu tīklus (EIP-AGRI).

Vadošais partneris: INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE, Belgium

Projekta koordinators: Sabien Pollet, sabien.pollet@inagro.be
Projekta partneri:

 1. PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW, BE
 2. THE UNIVERSITY OF WARWICK, UK
 3. EESTI MAAULIKOOL, EE
 4. UNIVERZA V LJUBLJANI, SL
 5. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇAO AGRARIA E VETERINARIA, PT
 6. VYZKUMNY USTAV ROSTLINNE VYROBY VVI, CZ
 7. JULIUS KUHN-INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN, DE
 8. ASSEMBLEE DES REGIONS EUROPEENNES FRUITIERES LEGUMIERES ET HORTICOLES, FR
 9. FUNDACION CAJAMAR, ES
 10. DARZKOPIBAS INSTITUTS, LV
 11. MAGYAR AGRAR-, ELELMISZERGAZDASAGI ES VIDEKFEJLESZTESI KAMARA, HU
 12. GRUPO HISPATEC INFORMATICA EMPRESARIAL SA, ES
 13. AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, EL
 14. EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO, SL
 15. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE
 16. THE AGRICULTURE AND HORTICULTURE DEVELOPMENT BOARD (AHDB), UK

Projekta komunikācijas kanāli:

Finansējuma apjoms
1 996 187 EUR
Finansējuma avots
Horizon2020
Institūta loma
Partneris
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 30/01/2020