Pārlekt uz galveno saturu

Veiksmīgi īstenots ERAF PostDoc Latvija projekts

post-doc attels

Attēla autors: No DI arhīva

Dārzkopības institūts (LatHort) ciešā sadarbībā ar vadošajām valsts un starptautiskajām pētniecības institūcijām, t.i., CEBAS-CSIC, Eesti Maaülikool, EMÜ, Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti veiksmīgi realizējis ERAF PostDoc Latvija Nr.1.1.1.2/VIAA/1/ 16/201 projektu, kurš tika īstenots laika periodā no 20.05.2017 līdz 08.03.2020 ar Latvijas Valsts izglītbas attīstības aģentūras atbalstu. 

Pasaulē pieaug interese pēc dabīgām sastāvdaļām, un pārtikas produkti, kas satur augļus, kļūst atpazīstami nozarē. Palielinoties augu izcelsmes produktu patēriņam, pieaug arī pārstrādes blakusproduktu apjoms. Augļu un graudaugu blakusprodukti ir celuloze, hemiceluloze un lignīns, kas ir izmantojami pamata lopbarībā, savukārt pārtikas pārstrādes sektorā to izmantošana ir izaicinājums pārtikas tehnologiem.

Lai veicinātu blakusproduktu racionālāku izmantošanu un sniegtu ieguldījumu aprites ekonomikā, 2017. gadā Dārzkopības institūts (LatHort) sadarbībā ar VIAA ir uzsācis ERAF PostDoc Latvija projektu. Projekta mērķis bija vērsts uz augu valsts blakusproduktu valorizāciju, izmantojot videi draudzīgu biorafinēšanas/ bioapstrādes procesu ar dažādiem hidrolītiskiem enzīmiem – biokatalizatoriem lai pārveidotu šķiedrvielu struktūru un padarītu šo materiālu izmantojamu pārtikas sektorā.

Rūpnieciskā pētījuma ietvaros izstrādātais biorafinēšanas process ļāva būtiski uzlabot blakusproduktu uzturvērtību un fizikāli ķīmiskās īpašības. Iegūtajos hidrolizātos ievērojams ksilozes, arabinozes un glikozes saturs, kā arī dabīgo antioksidantu īpatsvars ļāva tos izmantot, kā augšanu stimulējošus substrātus probiotiskajām kultūrām. Iegūtie hidrolizāti kopā ar sauso pārpalikumu tika izmantoti kā prebiotiķi pārtikas produktu izstrādei. Projekta noslēgumā tika izstrādāti divi pārtikas produkti, kuru sastāvā atrodas gan diētiskās šķiedrvielas, gan pienskābes baktērijas, tādējādi padarot izstrādātos produktus par sinbiotiķiem. Cukura monomēru pieejamība veicināja pienskābes baktēriju un Bifidobacterium lactis Bb12 dzīvotspējas saglabāšanos izstrādātajos produktos trīs mēnešus. 

Reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē apstiprināts viens izgudrojuma patents, kas apraksta paņēmienus diētisko šķiedrvielu produktu ar sinbiotiskām īpašībām pagatavošanu.

Rezultāti tika izplatīti zinātnisko un populārzinātnisko rakstu veidā, kā arī izmantojot dažādas sanāksmes un zinātniskas konferences. Ar rezultātiem plašāk var iepazīties Dārzkopības institūta mājaslapā projekta sadaļā.
Logo_post_doc

Pievienots 04/02/2022