Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas zinātņu akadēmija nozīmīgākie zinātnes sasniegumi 2022. gadā

LZA 2022

Attēla autors: No DI arhīva

Noslēdzot Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) konkursam par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2022. gadā iesniegto pieteikumu izvērtēšanu, LZA 2023. gada 12. janvārī publiskoja konkursa rezultātus - divpadsmit laureātus, kuru pētījumi pārstāv dažādas zinātnes nozares. Kopumā tika vērtēti piecdesmit pieci pieteikumi: 16 - dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, 13 - materiālzinātnēs un inženiertehniskajās zinātnēs, 22 - humanitārajās, mākslas un sociālajās zinātnēs un 4 - lauksaimniecības un mežzinātnēs.

Kā viens no nozīmīgajiem 2022. gada sasniegumiem teorētiskajās zinātnēs, ir novērtēts Dārzkopības institūta pētnieku un pētījuma projekta partnera "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" īstenotais pētījums "Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai". 

Sirsnīgi sveicam pētījuma projekta vadītāju PhD Ingu Moročko-Bičevsku un pētnieku komandu: Dr.agr. Arturu Stalažu, PhD Gunāru Lāci, Dr.agr. Valdu Laugali, Mg.agr. Kristīni Drevinsku, Mg.biol. Nedu Zuļģi, Mg.biol. Katrīnu Kārkliņu, Mg.biol. Tomu Bartulsonu, BSc. Māri Jundzi, Dr.agr. Līgu Lepsi, Dr.biol. Sarmīti Strautiņu un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC)kolēģus: Dr.biol. Inu Baļķi, MSc. Ievu Kalnciemu, MSc. Guntu Reseviču, MSc. Ņikitu Zrelovu, MSc. Ivaru Silamiķeli ar nozīmīgo pētnieciskā darba novērtējumu. .

Īsumā par projektu:

  • Ribes augu audzēšanu būtiski ietekmē pumpurērces (Cecidophyopsis) un upeņu reversijas vīruss (BRV).
  • Projektā (Nr. 1.1.1.1/18/A/026) radītas jaunas zināšanas par Cecidophyopsis sugām, to ģenētisko daudzveidību un nozīmi BRV pārnesē, un Ribes rezistenci pret Cecidophyopsis un BRV, izmantojot lielas caurlaidības sekvencēšanu. Pilnveidotas pētniecības metodoloģijas (Cecidophyopsis sugu diagnostikas metodes, RNS izdalīšanas metode sekvencēšanai, genofonda vērtēšanas metodikas), izvērtēts vietējais Ribes genofonds un papildināta vietējo genotipu kodolkolekcija ar atveseļotiem, vērtīgākajiem Latvijas izcelsmes genotipiem. Radīto zināšanu ietekmē atjaunota valsts atbalstīta upeņu selekcijas programma. Pētījumā radītās zināšanas nodrošina informatīvo bāzi ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, sekmējot uz zināšanām balstītu bioekonomiku.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

Pievienots 24/01/2023