Pārlekt uz galveno saturu

Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai

logo
Projekta numurs
1.1.1.1/18/A/026
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

Projekta partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, (Ina Baļķe, Gints Kalniņš, Tatjana Kazāka, Ieva Kalnciema, Gunta Reseviča, Rebeka Ludviga)

Projekta kopsavilkums:
Jāņogu ģints Ribes augu audzēšanu būtiski ietekmē Cecidophyopsis ērces un upeņu reversijas vīruss (BRV). Selekcijas programmas koncentrējas tikai uz C. ribis un diviem rezistences gēniem. Pētījumi parāda, ka arī citas Cecidophyopsis sugas ir plaši izplatītas, tā izskaidrojot atklātās saimniekaugu rezistences pretrunas. 
Projekta mērķis ir skaidrot Cecidophyopsis-BRV kompleksa mijiedarbību ar Ribes augiem:

  1. izpētot Cecidophyopsis sugu koncepciju un ģenētisko daudzveidību;
  2. nosakot Cecidophyopsis sugu lomu BRV pārnesē;
  3. raksturojot rezistences reakcijas uz Cecidophyopsis un BRV, izmantojot NGS gēnu ekspresijas un transkriptu analīzē;
  4. izvērtējot un inventarizējot vietējo Ribes genofondu.

Iegūtās zināšanas, izvērtētais vietējais genofonds un vietējo genotipu vīrusbrīvā in vitro kolekcija kalpos par bāzi ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, sekmējot uz zināšanām balstītu bioekonomiku. Projekta īstenošana sniegs jaunas zināšanas ilgtspējīgai Ribes augu rezistences selekcijai un audzēšanai, reizē palielinot zinātnisko publikāciju skaitu starptautiski recenzētos žurnālos un attīstot zinātnisko kapacitāti lauksaimniecībā un biotehnoloģijā. Izpildītāji ir valsts pētniecības institūti, kas garantē rezultātu publisku pieejamību (zinātniskās publikācijas, ziņojumi zinātniskās konferencēs) un zināšanu izplatīšanu nozarei (populārzinātniskās publikācijas, prezentācijas semināros, informācija publiskās datubāzēs). Projekts nodrošinās turpinājumu iesāktiem pētījumiem par Cecidophyopsis ērcēm un BRV, un, sadarbojoties abām institūcijām, uzsāktos progresīvos pētījumus augu ģenētikā, patoloģijā, molekulārajā bioloģijā un vides paraugu metagenomiskajā analīzē, nodrošinot pamatu recenzēto publikāciju sagatavošanai.

Informācija publicēta 04.03.2021
logo

Finansējuma avots: ERAF finansējums, valsts budžeta finansējums, privātais attiecināmais finansējums, cits publiskais finansējums

Finansējuma apjoms
519 067,84 EUR
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Pievienots 08/03/2019