Pārlekt uz galveno saturu

"Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 5. posma īstenošana

Projekta numurs
10.9.1.-11/17/877
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

No 2019. gada 2. janvāra Dārzkopības institūts (DI) uzsāk ZM LAD projekta „Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 5. posma īstenošanu.

Projektā īstenoto pētījumu mērķis ir izdalīt integrētajai audzēšanai dažādos Latvijas reģionos piemērotas aveņu, zemeņu un krūmogulāju šķirnes un izvērtēt tām piemērotākās audzēšanas tehnoloģijas, kas nodrošinās augstāku stādījumu ražību.

Projekta izpildē iesaistīti trīs partneri: Dārzkopības institūts, LLU Lauksaimniecības fakultāte un LU Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorija

Pētījumos zinātnieki izvērtēs jauno un perspektīvo aveņu,un krūmogulāju šķirņu piemērotību integrētajai audzēšanai Dārzkopības institūtā un saimniecībās dažādos Latvijas reģionos, kā arī izvērtēs jauno un perspektīvo zemeņu šķirņu piemērotību dažādām audzēšanas tehnoloģijām Dārzkopības institūtā un saimniecībās dažādos Latvijas reģionos. LU Lauksaimniecības fakultātes zinātnieki izvērtēs krūmu atjaunošanas paņēmienu un apgriešanas intensitātes ietekmi uz krūmmelleņu augšanu un ražošanu, bet LU Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanās laboratorijas zinātnieki vērtēs krūmmelleņu mēslošanas tehnoloģijas minerālaugsnē un kūdrā un dzērveņu mēslošanas tehnoloģiju ietekmi uz lielogu dzērveņu augšanu un ražas veidošanos

Ar aktuālajiem pētījumu rezultātiem interesenti regulāri tiek iepazīstināti DI organizētajās Lauku dienās, semināros, izstādēs, kā arī periodikā publicētajos materiālos. Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas augļkopības apakšnozarē, projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Projektu, tāpat kā iepriekšējos posmos, plānots veikt Dobelē, Pūrē, LU Bioloģijas institūta Augu minerālās barošanas laboratorijā un LLU Lauksaimniecības fakultātē sadarbībā ar vairākām zemnieku saimniecībām dažādos Latvijas reģionos. Projekta vadītāja: Dr.biol. Sarmīte Strautiņa. 

Pētījumi sākušies 2015. gadā un turpināsies līdz 2020. gadam. Projekta 5. posma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 2019. gada decembra otrā dekāde. Tie tiks publicēti LLU interneta vietnē, kur pieejamas ir arī iepriekšējo posmu atskaites: http://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti

Finansējuma apjoms
47000 Euro
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Pievienots 04/01/2019