Pārlekt uz galveno saturu

Sarmīte Strautiņa

Struktūrvienība
Ģenētikas un selekcijas nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. biol.
Darbības virzieni
  • Aveņu un upeņu selekcija.
  • Aveņu un krūmogulāju šķirņu izvērtēšana.
  • Aveņu un krūmogulāju audzēšanas tehnoloģiju pētījumi.
  • Ogu kultūru ģenētisko resursu izvērtēšana un aprakstīšana, kolekciju izveide un uzturēšana.
  • Ceriņu šķirņu izvērtēšana.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās publikācijas (5):

Strautina S., 1991. Evaluation of raspberry breeding material for Latvia.- Doctor’s thesis, Samohvalovitschi, -20 p. (in Russian)

Dalība projektos
"Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 5. posma īstenošana
Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltserksku audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai
Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai
Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana
Krūmogulāju šķirņu piemērotība dažādām audzēšanas tehnoloģijām
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
“Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana” 6.posma realizācija
Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai
Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei
"Ābeļu un aveņu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” nākamā posma īstenošana
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā (ATLAS)
Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana