Pārlekt uz galveno saturu

Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai

logo
Projekta numurs
KC-PI-2020/56
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta mērķis: Optimizēt un pabeigt jaunu produktu – krūmcidoniju sulas koncentrāta un pulvera ražošanas tehnoloģijas, testējot to piemērotību rūpnieciskās ražošanas apstākļos. 

Projekta 1. posma īstenošanas laiks: 01.04.2020. - 30.09.2020. 
Pirmā posma mērķis: plānots veikt tehniski ekonomiskā priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādi jauno produktu tehnoloģiju - krūmcidoniju (Chaenomeles Japonica) sulas koncentrāta un pulvera piedāvājumam tirgū.

Vairāk par projektu: 
ERAF projekts “Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai”, Nr. KC-PI-2020/56  tiek īstenots sadarbojoties ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.

Aktualitāte: Latvijā krūmcidonijas ir uzskatāma par nozīmīgu augļaugu komerckultūru. Pēdējos gados stādījumu platības strauji pieaug; krūmcidonijas iespējams audzēt gan integrētās, gan bioloģiskās saimniecībās; augļus raksturojošās īpašības (sulas daudzums, fizikālās un augstvērtīgās ķīmiskās īpašības) norāda par to perspektīvu ne tikai Latvijas tirgum, bet arī eksportam. Ražas apjomu pieaugums tuvākajos gados norāda uz nepieciešamību risināt jautājumus par kompleksu augļu (īpaši nestandarta) paplašinātas izmantošanas iespējām. 

Attēls

Komercializācijas projekta mērķis: Optimizēt un pabeigt jaunu produktu – krūmcidoniju sulas koncentrāta un pulvera ražošanas tehnoloģijas, testējot to piemērotību rūpnieciskās ražošanas apstākļos.

Jauno produktu ražošanas tehnoloģiju komercializācija risinās svarīgas pamat-problēmas:

  1. tirgus paplašināts ar jauniem produktiem;
  2. tiks veicināta krūmcidoniju augļu paplašināta un pilnvērtīga izmantošana. 

Dārzkopības institūtā pabeigts darbs pie ERAF projekta “Krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) sulas koncentrāts un pulveris – jauni produkti pārtikas industrijai”, Nr. KC-PI-2020/56 pirmā posma īstenošanas.

Pārskata periodā veiktas nepieciešamo pakalpojumu iepirkumu procedūras un piesaistīti izpildītāji. Dārzkopības institūtā izveidotā darba grupa cieši sadarbojoties ar personu apvienību "CIVITTA” un SIA "Lolitas Ozoliņas komunikācijas konsultācijas" izstrādāja projektā plānotos dokumentus: Tehniski ekonomisko priekšizpēti, Komercializācijas stratēģiju un sagatavoja Komercializācijas pasākumu plānu. Tiek secināts, ka krūmcidoniju sulas koncentrāta un pulvera ražošanas tehnoloģijai ir potenciāls komercializēt, jo tie pārstāv jauna veida skābinātājus, kurus pieprasa un turpinās pieprasīt gala patērētāji, un līdz ar to arī ražotāji. 

picture

ERAF logo

Finansējuma apjoms
25 000 EUR
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 13/04/2020