Pārlekt uz galveno saturu

Hypericum ģints augi kā perspektīvs jauns tokotrienolu un ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumu avots – no dekoratīvās kultūras līdz rūpnieciskai izmantošanai

Logotips
Projekta numurs
lzp-2021/1-0651
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

un Danija Lazdiņa.

Zināšanas par augu izcelsmes tokotrienolu un citiem ar tokohromanolu saistītu molekulu savienojumiem ir diezgan ierobežotas, jo to detalizēta noteikšana ir analītisks izaicinājums, turklāt nepietiekami tiek pētīti jauni šo savienojumu avoti dabā. Jānorāda, ka trūkst pētījumu, kas nosaka genotipa, vides un agrotehnisko faktoru ietekmi uz šo savienojumu koncentrāciju augos un “zaļo” tehnoloģiju izmantošanu tokotrienolu iegūšanai no augu materiāla. Turklāt tokotrienolu iegūšanai no dabas resursiem ir tehnoloģiska, uztura un medicīniska rakstura nozīme, īpaši ņemot vērā to antioksidantu un veselību veicinošās īpašības atbalstam cīņai pret cilvēku slimībām. Šajā kontekstā ir nepieciešams atrast alternatīvus (netradicionālus), lētus, viegli audzējamus augu resursus pārtikas kvalitātei atbilstošu tokotrienolu ieguvei, izmantojot “zaļās” tehnoloģijas.

Mūsu iepriekš veiktais pētījums dod pamatu uzskatīt, ka Hypericum (asinszāļu) ģints augi, kas galvenokārt komerciāli audzēti kā dekoratīvi augi ar izplatību gandrīz visā pasaulē, var būt ideāls kandidāts šim nolūkam. 

Projekta mērķis: audzēt un pārbaudīt vairāk nekā 25 asinszāļu - Hypericum ģints sugas un 50 genotipus dažādos vides apstākļos, un novērtēt to ietekmi uz tokotrienolu koncentrāciju augu materiālā, kā arī izpētīt “zaļo” šķīdinātāju izmantošanu un paņēmienus tokotrienolu iegūšanai un attīrīšanai.

Projekta uzdevumi: 

  1. pētīt tocochromanolu uzkrāšanās procesu dažādās Hypericum spp. augu daļās, analizējot tokotrienolu saturu;
  2. atlasīt piemērotākās Hypericum sugas, genotipus un agronomiskos faktorus, kas rada lielu biomasu un augstu tokotrienolu koncentrāciju augu materiālā, ievērojot “zaļo” praksi audzēšanas laikā;
  3. pētīt visu H. perforatum daļu efektīvu izmantošanu (hidrofilo un lipofīlo bioaktīvo savienojumu ekstrakcija), kas rada ieguvumus vides, ekonomikas, zinātnes un veselības jomā;
  4. optimizēt Hypericum augu materiāla apstrādi (žāvēšanu, ekstrakciju un attīrīšanu), liekot uzsvaru uz “zaļo” pieeju ieviešanu, lai iegūtu augstas kvalitātes (pārtikas/farmaceitiskās kvalitātes) ekstraktus, kas bagāti ar tokotrienoliem/tokohromanoliem;
  5. izstrādāt un ieviest “zaļus”, vienkāršus protokolus un risinājumus paraugu sagatavošanai un tokohromanolu noteikšanai augu materiālā;
  6. iegūt jaunas zināšanas, kas ir būtiskas droša, augstas kvalitātes produkta prototipa izstrādei, kas bagāts ar tokotrienoliem, kas izolēti no Hypericum spp. izmantojot “zaļās” tehnoloģijas.

logo

Finansējuma apjoms
29 9943,60 EUR
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Pievienots 05/01/2022