Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

logo
Projekta numurs
19-00-A01620-000098
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Ar 2020. gada 1. aprīli tiks uzsākta LAP 16.2. aktivitātes projekta Nr.19-00-A01620-000098 «Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana» īstenošana.

Projekta partneri: Z/s “Bētras”, SIA "Jansonu saimniecība" un IK Viesturs Berķis. 

Projekta mērķis: roku darbu samazinošu krūmcidoniju  stādījumu ierīkošanas un audzēšanas tehnoloģiju izpēte un ieviešana ražas paaugstināšanai un augļu kvalitātes nodrošināšanai; pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana.

rasa

Krūmcidonijas šķirne 'Rasa'
 
Plānotās aktivitātes:

1. SIA "Jansonu saimniecība" un z/s “Bērtas” ražošanas apstākļos pārbaudīt Dārzkopības institūta (DI) izveidotos perspektīvos hibrīdus, salīdzinot ar šķirnēm,  pielietojot izstrādātās tehnoloģijas un uzkrātās zināšanas; 

2. DI un SIA "Jansonu saimniecība" krūmcidoniju šķirņu stādījumos pārbaudīt perspektīvo hibrīdu pašauglības pakāpi un piemērotākos apputeksnētājus; 

3. Lai mazinātu roku darbu, abās saimniecībās, izmantojot Z/s “Kalnēji” izveidoto agregātu krūmcidoniju stādīšanai ar agrotekstila ieklāšanu, ierīkot jaunu krūmcidoniju stādījumu no DI šķirnēm, perspektīvajiem hibrīdiem un apputeksnēšanas uzlabošanai – DI atlasītiem sēklaudžiem; 

4. No DI krustojumos iegūtā sēklu materiāla,  z/s “Bētas” kokaudzētavā izaudzēt stādus, ar tiem ierīkot izmēģinājumu un, sadarbībā ar DI zinātniekiem, veikt to pārbaudi ar mērķi uzlabot sēklaudžu kā stādmateriāla kvalitāti;

5. Izmantojot abās saimniecībās un DI izaudzētos augļus un, balstoties uz DI iestrādēm, izstrādāt rūpnieciski izmantojamas tehnoloģijas eksportspējīgu produktu ražošanai;

6. Īstenot tehnoloģiju pārneses pasākumus.

Plānotie rezultāti:

1. Radīta jauna krūmcidoniju šķirne, kas, projektu noslēdzot, tiks iesniegta reģistrācijai Latvijā un materiāls nodots AVS testa veikšanai Polijā;

2. Izstrādāta šīs šķirnes, kā arī vismaz 3 perspektīvo DI izdalīto hibrīdu audzēšanas tehnoloģija, t.sk. nepieciešamie apputeksnētāji u.c. agronomiskās prasības;

3. Izstrādāta rūpnieciskiem apjomiem mehanizēta stādījumu ierīkošanas tehnoloģija ar agrotekstila ieklāšanu, izmantojot sēklaudžu un šķirņu stādus, veikti ekonomiskie aprēķini;

4. Izstrādāta krūmcidoniju sulas koncentrāta kā dabiskā skābinātāja ieguves tehnoloģija zemākas kvalitātes augļu masveida izmantošanai, noteikti kvalitatīvie rādītāji, uzturvērtība, sagatavota tehniskā specifikācija; 

5. Ražošanai  rūpnieciskos apstākļos adaptēta mazcukura sukāžu ražošanas tehnoloģija; 

6. Uzlabota sukāžu ražošanas tehnoloģija, paaugstinot to bioķīmisko un uzturvērtību ar dažādām piedevām; 

7. Veikti inovatīvi testi jaunas tehnoloģijas izstrādei pektīnu klātbūtnes mazināšanai sīrupā, izmantojot fermentus.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

logo

Finansējuma apjoms
98 920 EUR, t.sk. 89 101 EUR publiskais finansējums
Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Aktīvs
Pievienots 16/03/2020