Pārlekt uz galveno saturu

Edīte Kaufmane

Struktūrvienība
Zinātniskā padome
Ģenētikas un biotehnoloģiju nodaļa
Amats
Vadošā pētniece
Grāds
Dr. biol.
Darbības virzieni
  • Pētījumu koordinācija un vadība.
  • Plūmju un aprikožu selekcija.
  • Krūmcidoniju selekcija un agrotehnika.
Galvenie sasniegumi

Reģistrētas 3 aprikožu un 2 plūmju šķirnes
Aprikožu šķirnes: 'Lāsma', 'Daiga', 'Velta'
Plūmju šķirne: Mājas plūme 'Minjona', 'Zemgale'
Reģistrācijai iesniegtas 4 plūmju šķirnes: 'Adelyn', 'Sonora', 'Ance', ‘Laine’

Nozīmīgāko publikāciju saraksts

Zinātniski raksti  49, 5 nozīmīgākās publikācijas:

Grāmatas un monogrāfijas (9):

Nozīmīgākās:

  • Kārkliņš J., M.Skrīvele, E.Kaufmane, L.Ikase. 2007. Plūmju šķirnes. Latvijas augļu koku pomoloģija, Latvijas Valsts augļkopības institūts, izd. Reneprint, Rīga, 204 lpp.
  • S.Strautiņa,  E.Kaufmane. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga, izd. Jumava, ISBN 978-9984-38-888-5,  95 lpp.(anotācija angļu val.)
  • M.Skrīvele, E.Rubauskis,S.Strautiņa,  E.Kaufmane, u.c. 2012. Ceļvedis komercaugļkopībā, izd. Dobele, Latvijas Valsts augļkopības institūts, ISBN 978-9984-9392-4-4, 188 lpp. (anotācija angļu val.)
  • Grāmata „Augļkopība” (atb.red. L.Ikase)- E.Kaufmane līdzautore. 2015. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 545 lpp.
Dalība projektos
Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads
Dārzaugu selekcijas programma
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Augļaugu ilgtspējīgu audzēšanu ietekmējošie bioloģiskie procesi un ražošanas blakusproduktu pielietojuma paplašināšana (AUGĻI)
Perspektīvas augļaugu komerckultūras – krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) vidi saudzējoša audzēšana un bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas
"Augļaugu  selekcijas materiāla novērtēšana integrēto  un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
"Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” kārtējā posma īstenošana
Aveņu un krūmcidoniju vieda bezkontakta fenotipēšana, izmantojot mašīnmācīšanās metodes, hiperspektrālos un 3D attēlus