Pārlekt uz galveno saturu

Jauna dārzeņa - edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā ražošanā

logo
Projekta numurs
l7-00-401620-000004
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta mērķis: izstrādāt jauna, līdz šim Latvijā neaudzēta dārzeņa - edamames, jeb dārzeņu sojas, audzēšanas tehnoloģiju bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā, dažādojot pākšaugu sortimentu/daudzveidību gan pārtikā, gan augu sekā

Projekta uzdevumi:

  1. Veikt edamames audzēšnas tehnoloģisko posmu optimizācijas pētījumus, lai noskaidrotu optimālāko edamames audzēšanas tehnoloģiju atklātā laukā.
  2. Edamames sēklaudzēšanas iespēju izpēte vietējā sēklu materiāla ieguvei.
  3. Noskaidrot edamames uzturvērtību un izstrādāt pirmapstrādes tehnoloģiju realizācijas perioda pagarināšanai.
  4. Veikt datu apkopojumu un analīzi, gatavot publikācijas, prezentēt rezultātus konferencēs.
  5. Pamatojoties uz pētījuma gaitā iegūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā sagatavot informāciju lauksaimniekiem, lai nodrošinātu pētījuma rezultātu praktisko izmantošanu.

Atbalstītā projekta rezultāti tiks publicēti projekta beigu posmā.

Finansējuma avots: ELFLA

Informācijas par projektu publicēšanas vieta:  http://www.darzkopibasinstituts.lv/lv/projekti

Finansējuma apjoms
87894,62 Euro
Finansējuma avots
Starptautiskais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Aktīvs
Aktīvs
Publicēts: 15/03/2018