Pārlekt uz galveno saturu

Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētiskā potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte

Projekta numurs
Nr. 20-00-SOINV05-000016
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
Dainis Ruņģis

Projekta mērķis - izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, veikt paraugu ievākšanu ekspedīcijās, to aprakstu ar deskriptoriem un iekļaušanu Latvijas kultūraugu gēnu bankas kolekcijās.

Darba uzdevumi -

1. Latvijas pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu ievākšana:

1.1. Situācijas apzināšana par ģenētisko resursu situāciju Latvijā, iesaistot šajā procesā arī sabiedrību (piemēram, nevalstiskās organizācijas).

1.2. Ekspedīciju plāna izstrādāšana un to izpilde ar mērķi ekspedīciju maršrutus veikt maksimāli plaši, noklājot līdz šim ekspedīcijās neietvertos reģionus; ekspedīcijas veidot, iekļaujot tajās speciālistus par dažādām sugu grupām.

2. Ievākto ģenētisko resursu paraugu izpēte:

2.1. Atbilstoši Ģenētisko resursu padomes apstiprinātajiem deskriptoriem veikt ievākto paraugu aprakstīšanu (izvērtēšanu),

2.2. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem, nodrošināt paraugu iekļaušanu gēnu bankas (GB) kolekcijās.

3. Izstrādāt ieteikumus Latvijas augu ģenētisko saglabāšanai in situ.

 

In situ (savvaļā) un ‘on-farm’ (dārzos un laukos) ģenētisko resursu apzināšana un saglabāšana ir nepieciešama, jo tieši šie ģenētisko resursu paraugi ir pielāgojušies vietējiem apstākļiem, un tie arī ir tautas kultūrvēsturiskais mantojums. Apzināšana un saglabāšana ir steidzama, jo šie ģenētiskie resursi izzūd.

Raksturošanas un novērtēšanas deskriptori ir pazīmju saraksts, kas ir izstrādāts katrai sugai, pēc kā apraksta sugas paraugus. Tie iekļauj morfoloģiskas (piem., lapu, ziedu formas un krāsas), kā arī agronomiskas (piem., 1000 sēklu svars, proteīna saturs, veldres izturība, ziemcietība) pazīmes. Latvijā Izstrādātie raksturošanas un novērtēšanas deskriptori atrodami šeit: http://www.genres.lv/kulturaugi/deskriptori/. Viena parauga aprakstīšana ir atkārtoti jāveic vismaz 3 gadus, jo daudzas pazīmes tiek ietekmētas arī no vides apstākļiem.

Deskriptoru datubāze tiek uzturētu gēnu bankā, un tiek apkopoti un pārbaudīti deskriptora dati (pa gadiem un kopumā). Deskriptora dati tiek izmantoti, ja nepieciešams atlasīt paraugus ar specifiskām īpašībām, kā arī vietējo šķirņu reģistrācijā, apstiprinot deskriptora aprakstu reģistrācijas procesā.

Projekta izpilde dos iespēju apzināt un saglabāt Latvijas augu ģenētiskos resursus, izstrādāt ieteikumus turpmākai in situ saglabāšanai, un nodrošināt ģenētisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu

Par projektu:

Finansējuma apjoms
7979.07
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Partneris
Statuss
Aktīvs
Pievienots 22/11/2019