Skip to main content

Ābeļu un bumbieru rezistences pret kraupi daudzveidības un iedzimtības izpēte, patogēnu - Venturia inequalis un Venturia pyrina rasu un populāciju daudzveidības raksturojums

Project No.
223/2013
Beginning of the Project
End of the project
Project Manager

Ābeles un bumbieres ir plaši audzētas augļaugu kultūras, savukārt kraupis, ko izraisa V.inaequalis un V.pirina ir ekonomiski nozīmīgas slimības. Ilgstoša augu rezistence tiek uzskatīta par vēlamāko slimību ierobežošanas metodi. Tāpēc būtisks ir saimniekaugu rezistences novērtējums, tās mehānismu un iedzimtības izpratne, kā arī patogēna daudzveidības raksturojums. Projekta mērķis ir iegūt zināšanas par Malus - V.inaequalis un Pyrus - V.pirina patosistēmām, raksturojot augu rezistences avotus Latvijā, rezistences mehānismus un iedzimtību, kā arī patogēnu populāciju daudzveidību. Plānotā pētījuma rezultātā tiks noskaidroti augu izturības mehānismi tālākai pielietošanai rezistentu šķirņu selekcijā un V.inaequalis un V.pirina virulences izmaiņu monitoringā. Iegūtās zināšanas palīdzēs pilnveidot esošo selekcijas programmu stratēģijas, uzlabos slimību ierobežošanas sistēmas, tādējādi samazinot pesticīdu pielietošanu dārzos.

Amount of Funding
245236,00
Source of Funding
National funding
Institute's Role
Project leading institution
Status
Inactive
Submitted on: 02/12/2016