Skip to main content

Inga Moročko-Bičevska

Structural unit
Unit of Plant Pathology and Entomology
Position
Leading researcher
Degree
Ph.D.
Scientific interests and expertise

Mycology; plant pathology, biology, diversity and phylogeny of fungi pathogenic to plants; interaction between plants and pathogenic fungus.

Activity directions

•    Research leader and coordination in plant pathology.
•    Study of fruit crop diseases and their causing agents.
•    Diagnostics of fungi and bacteria pathogenic to plants.
•    Development of a system for nuclear stock and pre-basic material testing and cultivation.

Major accomplishments

5 major scientific publications:

5 major popular science publications and patents:

  • Moročko-Bičevska I., Lācis G., Lepse L. (2015) Metodes augļaugu stādmateriāla atveseļošanai un ģenētisko izmaiņu noteikšanai pēc pavairošanas audu kultūrās. Agrotops.
  • Inga Moročko-Bičevska, Līga Lepse, Alina Gospodaryk, Neda Pūpola “Upeņu reversijas vīrusa eliminācijas paņēmiens ar ozonēšanu meristēmu kultūrās”, LR Patents Nr. 14834 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 11/2014: 1652).
  • Gunārs Lācis, Inga Moročko-Bičevska, Irita Kota-Dombrovska, Līga Lepse, Ineta Samsone “Ābeļu un bumbieru somaklonālās mainības agrīnas diagnostikas paņēmiens”, LR Patents Nr. 14835 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 8/2014: 1125).
  • Andris Zeltiņš,  Ina Baļķe, Jeļena Šaripo, Inga Moročko-Bičevska, Dace Skrastiņa “Upeņu reversijas vīrusa antigēnu iegūšana” (Nr.P-13-207) Iesniedzējs: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
  • Moročko–Bičevska I. (2008) Jauna zemeņu slimība - sakņu un stublāju pamatnes puve. Agrotops 5 (129): 36- 37.