Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

dārzs
Projekta numurs
18-00-A01612-000025
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta partneri: Latvijas augļkopju asociācija (vadošais partneris), Dārzkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augu aizsardzības zinātniskais institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūts, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ZS "Gaidas", SIA "Daigone", ZS "Pīlādži", SIA “Very Berry”, ZS "Eglāji", ZS "Ziediņi" un pašnodarbinātā lauku saimniecības īpašniece Anita Brosova.

Mērķis: Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus, inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam un pārstrādei.

Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem tiks piedāvāti tehnoloģiskie risinājumi mehanizētai ābeļu un aveņu kopšanai un ražas vākšanai, mazinot izmaksas un tā paaugstinot ražošanas produktivitāti.

Ābelēm:

 • mehanizēta vainagu veidošana ar mērķi mazināt roku darbu;
 • mehanizēta ziedu retināšana ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu;
 • adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu augļudārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

rudens avenes

Avenēm:

 • mehanizēta ogu novākšana Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas;
 • pagarināta ogu ieguves sezona, izmantojot VOEN tipa segumus;
 • atlasītas ātrsaldēšanai piemērotas šķirnes.

Jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Projekta īstenošana līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Projekta rezultāti

Zinātniskie raksti:

Tēzes:

 1. Laugale V., I. Kalniņa, I. Krasnova, Strautiņa S. 2023. VOEN segumu izmantošana rudens avenēm. Līdzsvarota lauksaimniecība. Zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, 35. lpp.
 2. Rubauskis E., I. Vircava, D. Udalovs, I. Borisova, A. Dorbe, G.Helmane. 2022. Effect of soil heterogeneity and its properties on apple growth in a hilly area. Abstracts of 3rd International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2022 SAIH 2022 "Development and Technology". Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuaniae Academia Scientiarum, p. 64 - 65
 3. Rubauskis E., V. Pole, D. Udalovs, I. Borisova. 2022. Effects of some strategic approches to nitrogen supply in the apple orchard. Abstracts of 3rd International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2022 SAIH 2022 "Development and Technology". Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuaniae Academia Scientiarum, p. 21 - 22 
 4. Strautiņa S., V. Laugale, I. Kalniņa, I. Krasnova. 2022. Rudens avenes saldēšanai un desertam. Līdzsvarota lauksaimniecība. Zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, 44. lpp.
 5. Rubauskis E., Lepse L., Lepsis J., Strautiņa S., Bundzēna G., Borisova I., Udalovs D., Skrastiņš P., Ofkants K. 2022. Ūdens pieejamība un nodrošinājums ābelēm izmantojot bioklimatisko koeficientu. Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences tēzes. Jelgava: LLU, 37.lpp.
 6. Udalovs D., Rubauskis E., Borisova I. 2022. Ābeļu ziedu mehāniskās retināšanas divu sezonu bilance Līdzsvarota lauksaimniecība: zinātniski praktiskās konferences tēzes. Jelgava: LLU, 38.lpp.
 7. Rubauskis E. 2021. Preliminary evaluation of mechanical pruning of apple canopy at various environments. Abstracts of XII International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems, p. 22.

Populārzinātniskās publikācijas:

 1. Laugale V., Kalniņa I., Strautiņa S. 2022. Rudens avenes mehanizētai ražas vākšanai. Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr. 17., 20. – 23. lpp. 
 2. Rubauskis E., Lepsis J. 2021. Mehanizācija ābeļu vainagu veidošanā. Agrotops, Nr.8, 63.lpp.
 3. Rubauskis E. 2020. Dārzu apūdeņošana - agrāk un tagad. Agrotops Nr.7., 63 - 65. lpp.
 4. Rubauskis E. 2019. Ūdens un ne tikai. Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr.9., 4 – 10.lpp. 
 5. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Tendences ogulāju audzēšanā Vācijā un Šveicē, Agrotops, Nr 12., 61 - 63 lpp.
 6. Laugale V., Kalniņa I., Krasnova I., Strautiņa S. 2023. Izaicinājumi un tehnoloģiskie risinājumi rudens aveņu audzēšanā. Agro Tops, Nr.9 (313), 64.-66.lpp. 
 7. Rubauskis E. 2023. Apūdeņošana – risku mazinoša tehnoloģija vai nepieciešamība. Profesionālā DĀRZKOPĪBA Nr. 19., 28 - 36 lpp.

 

Ziņojumi projekta noslēguma seminārā (ar Dārzkopības institūta pētnieku līdzdalību):

 

Tehnoloģiskie risinājumi un rekomendācijas:

 

logo

Finansējuma apjoms
476 290,67 EUR
Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Institūta loma
Partneris
Statuss
Aktīvs
Pievienots 16/01/2019