Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

dārzs
Projekta numurs
18-00-A01612-000025
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Projekta partneri: Latvijas augļkopju asociācija (vadošais partneris), Dārzkopības institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augu aizsardzības zinātniskais institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūts, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, ZS "Gaidas", SIA "Daigone", ZS "Pīlādži", SIA “Very Berry”, ZS "Eglāji", ZS "Ziediņi" un pašnodarbinātā lauku saimniecības īpašniece Anita Brosova.

Mērķis: Apvienojot plašu augļkopības ekspertu un nozares uzņēmumu loku, izstrādāt ekonomiski pamatotus, inovatīvus, videi draudzīgus risinājumus ābeļu un aveņu audzēšanas un ražas vākšanas izmaksu samazināšanai un augļu kvalitātes uzlabošanai svaigam patēriņam un pārstrādei.

Projekta īstenošanas rezultātā pirmo reizi Latvijā komercaugļkopjiem tiks piedāvāti tehnoloģiskie risinājumi mehanizētai ābeļu un aveņu kopšanai un ražas vākšanai, mazinot izmaksas un tā paaugstinot ražošanas produktivitāti.

Ābelēm:

  • mehanizēta vainagu veidošana ar mērķi mazināt roku darbu;
  • mehanizēta ziedu retināšana ar mērķi mazināt darbaspēka izmaksas un ražošanas periodiskumu;
  • adaptētas apūdeņošanas/fertigācijas sistēmas ieviešana paugurainā apvidū ar mērķi veicināt vienmērīgu mitruma nodrošinājumu augļudārzā un neradot augsnes erozijas riskus.

Avenēm:

  • mehanizēta ogu novākšana Latvijā audzētām rudens aveņu šķirnēm ar mērķi mazināt roku darbu un izmaksas;
  • pagarināta ogu ieguves sezona, izmantojot VOEN tipa segumus;
  • atlasītas ātrsaldēšanai piemērotas šķirnes.

Jaunie tehnoloģiskie risinājumi ļaus uzlabot ābolu un aveņu kvalitāti svaigam patēriņam un pārstrādei. Minētajiem kultūraugiem tiks izstrādāta ekonomiski argumentēta zināšanu bāze nozares saimniecībām par jauno tehnoloģisko risinājumu pielietošanas īpatnībām, riskiem un blakusefektiem, paaugstinot nozares konkurētspēju, perspektīvā nodrošinot pieprasījumu pēc Latvijas āboliem un avenēm, kā arī veicinot to eksportu.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem.

Vairāk informācija  par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

logo

Finansējuma apjoms
476 290,67 EUR
Finansējuma avots
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Institūta loma
Partneris
Pielikums Izmērs
Projekta apraksts 132.92 KB
Statuss
Aktīvs
Pievienots 16/01/2019