Pārlekt uz galveno saturu

Edgars Rubauskis

Struktūrvienība
Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļa
Zinātniskā padome
Amats
Vadošais pētnieks
Grāds
Dr. agr.
Darbības virzieni
  • Potcelmu, potcelmu un šķirņu mijiedarbības izpēte augļu kokiem.
  • Augļu koku veidošana – veidi un paņēmieni, to izstrāde un pārbaude.
  • Augļu dārza kopšanas tehnoloģiju, tehnoloģisko risinājumu, paņēmienu izstrāde un pārbaude.
  • Sadarbība ar uzņēmējiem, konsultācijas.
Galvenie sasniegumi

Nozīmīgākās publikācijas

Zinātniskās publikācijas:

Grāmatas, t.sk. līdzautors grāmatām:

Populārzinātniskās publikācijas:

  • Skrīvele M., Rubauskis E. 2013. Balstu sistēmas intensīvajos ābeļu dārzos. Agrotops Nr. 5 (189), 74 – 76 lpp.
  • Rubauskis E. 2008. Kā avenes un zemenes audzē Portugālē. Agrotops Nr. 7.  – Rīga, SIA „Lauku Avīze”, 35 – 36 lpp.
  • Rubauskis E. 2007. Eiropas ābolu tirgus un Dienvidtirole. Agrotops Nr. 14. (113) – Rīga, SIA Mēdiju grupa „Tops”, 36. lpp.
  • Rubauskis E. 2005. Dārzu apūdeņošanas vēsture Latvijā. Dārzs un Drava Nr. 10 (551). – Rīga: SIA „Dārzs un Drava”, 28 – 31. lpp.
  • Rubauskis E., Berlands V. 2004. Apūdeņošanas sezona augļu dārzā. Augļu dārzi Nr. 2 – žurnāla Agro Tops tematiskais pielikums. Tēma 2 / 2004. – SIA Mediju grupa „Tops”, 47 - 49. lpp.
Dalība projektos
Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai
Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem
Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde
Dārzaugu selekcijas programma
Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)
Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)
Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus
Jauno, kraupja izturīgo ābeļu šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos
Ābeļu šķirņu ražība, augļu kvalitāte un darba patēriņš vainaga veidošanā uz dažādiem ābeļu potcelmiem
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana
Savietojamības un datu analīzes sistēma lauksaimniecībā (ATLAS)
Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā (INTERACTIVE GARDENS)
Dārzaugu selekcijas programma 2024. gads