Pārlekt uz galveno saturu

“Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana

Projekta numurs
70515/S2P
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs

Ar š.g. janvāri DI uzsāk ZM LAD projekta “Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde” 5. posma īstenošana.  

 

Projekta vadītāja: Dr.biol.  Edīte Kaufmane, plānotais īstenošanas laiks: 2015.-2020. g. Projektu, tāpat kā iepriekšējos posmos, plānots veikt Dobelē un Pūrē, sadarbībā ar vairākām zemnieku saimniecībām dažādos Latvijas reģionos.

 

Projekta mērķis: Pārbaudīt dažādos Latvijas reģionos un izdalīt jaunas, integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotas ābeļu, plūmju un ķiršu šķirnes un potcelmus; izstrādāt to audzēšanas tehnoloģijas, tā radot potenciālu ekonomiski efektīvai un vidi saudzējošai ražošanai.

 

Projekta aktivitātes ( uzdevumi):

  1. Izvērtēt ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu ziemcietību, augšanu un ražošanu saimniecībās Latvijas reģionos.
  2. Izdalīt piemērotākās ābeļu šķirņu un potcelmu kombinācijas, kā arī jaunajām šķirnēm izvērtēt piemērotākos vainagu veidošanas paņēmienus un ražības un kvalitātes parametrus izmēģinājumos Dobelē un Pūrē.
  3. Izvērtēt slāpekļa mēslojuma un tā pievadīšanas veidu ietekmi uz ābeļu augšanu un ražošanu, kā arī augļu un zālāja kvalitāti dārzā.
  4. Izdalīt jaunas plūmju šķirnes un šķirņu potcelmu kombinācijas, rekomendēt audzēšanas tehnoloģiju atbilstoši stādījumu blīvumam un vainagu veidošanas sistēmām.

Izdalīt piemērotākos potcelmus vairākām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā audzētām saldo ķiršu šķirnēm izmēģinājumos Dobelē un Pūrē.

 

Projekta 5. posma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 2019. gada decembra otrajā dekāde. Tie tiks publicēti LLU interneta vietnē, kur pieejamas ir arī iepriekšējo posmu atskaites: http://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2018/integretai-un-biologiskai-audzesanai-piemerotu-abelu-plumju-un

 

Turklāt ar rezultātiem interesenti regulāri tiek iepazīstināti DI organizētajās Lauku dienās, semināros, izstādēs, kā arī periodikā publicētajos materiālos. Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas augļkopības apakšnozarē, projekta rezultāti ir pieejami bez maksas.

Finansējuma apjoms
51000 Euro
Finansējuma avots
Nacionālais finansējums
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 04/01/2019