Skip to main content

Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltserksku audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai

Project No.
672/2014
Beginning of the Project
End of the project
Project Manager

Smiltsērkšķi (Hippophae rhamnoides L.) ir zināmi medicīnā un pārtikā gadsimtiem ilgi. Lai gan smiltsērkšķi Eiropā plaši tiek audzēti un izmantoti dažādiem mērķiem, joprojām pastāv vairāki neatrisināti aspekti un neaizpildītas nišas, tie joprojām ir Eiropā nepietiekami izmantota augu suga. Latvijā un citās Eiropas valstīs ir definētas galvenās smiltsēršķu audzēšanas vājās vietas, kam nepieciešams zinātniskais ieguldījums: 1) ierobežots pieejamā augu materiāla raksturojums, kļūdaina identitāte, problemātiska agrīna dzimuma noteikšana; 2) nav pieejamas efektīvas mikroklonālās pavairošanas tehnoloģijas; 3) strauji pieaug slimību un kaitēkļu izraisītās problēmas, tie ir maz zināmi; 4) augstvērtīgi smiltsērkšķu pārstrādes blakusprodukti netiek pietiekoši izmantoti.

Projekta izvirzītā hipotēze - projekta konsorcija radītās jaunās zināšanas nodrošinās zinātniskus, tehnoloģiskus un agro-industriālus pamatus uzlabotai un pilnvērtīgai smiltsērkšķu audzēšanai un izmantošanai attiecīgajā nozarē.

Projekta aktivitātes: 1) smiltsērkšķu augu materiāla ģenētiskais raksturojums mērķtiecīgai selekcijai un drošai augu materiāla pavairošanai; 2) smiltsērkšķu mikroklonālās pavairošanas tehnoloģijas izstrāde un atveseļotu mātesaugu kodolkolekcijas izveide; 3) Latvijā sastopamo smiltsērkšķu slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzības sistēmas izveidei; 4) izstrādāt smiltsērkšķu blakusproduktu ekstraktus dzīvnieku barības piedevām un noteikt to ietekmi uz jaundzimušo teļu imunitāti, turpmāko dzīvnieku augšanu, produktivitāti un gaļas kvalitāti.

Sadarbības partneri:

  • Pūres Dārzkopības Pētījumu centrs (Pūres DPC) – līdz 31.12.2015.

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC);

  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte (LLU VM).

Amount of Funding
360174,00
Source of Funding
National funding
Institute's Role
Project leading institution
Attachment Size
Noslēguma zinātniskais pārskats 403.11 KB
Status
Inactive
Submitted on: 02/12/2016