Skip to main content

Neda Zuļģe

Structural unit
Unit of Plant Pathology and Entomology
Position
Researcher
Degree
M. biol.
Scientific interests and expertise

Plant virology and viral disease diagnostics; virus evolution and genetic variability.

Activity directions

•    Study of plant viruses – spread and epidemiology, genotyping.
•    Development of methods for diagnosing and controlling viral diseases.
•    Development of plant rehabilitation methods.

Major accomplishments

5 major publications:

Major popular science publications and patents:

  • Stalažs A., Pūpola N. (2015.) Pumpurērces upeņu un jāņogu stādījumos. Augļudārzu kaitēkļi un to ierobežošana. Lauksaimniecības žurnāla AgroTops bibliotēka 2015, 12–16;
  • Inga Moročko-Bičevska, Līga Lepse, Alina Gospodaryk, Neda Pūpola “Upeņu reversijas vīrusa eliminācijas paņēmiens ar ozonēšanu meristēmu kultūrās”, LR Patents Nr. 14834 (LR Patentu Valdes oficiālais izdevums, 11/2014: 1652).
  • Kāle A., Pūpola N., Moročko-Bičevska I. (2008.) Nozīmīgākās ābeļu un bumbieru vīrusslimības — pasaulē un Latvijā. AgroTops (7), 32–34.