Pārlekt uz galveno saturu

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit)

InnoFruit logo
Projekta numurs
#R004
Projekta sākums
Projekta beigas
Projekta vadītājs
logo

Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.

Projekta aktivitātes veiktas sekojošos virzienos:

  • Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide;
  • Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās;
  • Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs;
  • Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.
Finansējuma apjoms
1500013,00
Finansējuma avots
ERAF projekti
Institūta loma
Projekta vadošā institūcija
Statuss
Neaktīvs
Pievienots 06/07/2017